Corteva

ACRECİO MOLEKÜLÜ ACRECIACTIV + 9.4 % azot fosfor POTASYUM % 7.8% 3.9. SL Diğer diğer bioaktivatörler NPK…
  Formulasyonu EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) Aktif Madde 108 g/l Haloxyfop-P-methyl ester   PAMUK Kanyaş…