AMPLIGO 250 Cc

2 günde kargo
Stoktan teslim

AMPLIGO 150 SC

 

Ruhsatlı olduğu Ürünler ve Kullanımı
Bitki Adı Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı Kullanım Dozu
Bekleme süresi
MERCİMEK MERCİMEK HORTUMLU BÖCEĞİ (Sitona crinitus) 50 ml da (Larva-ergin)
21 gün
MISIR MISIR KURDU (Ostrinia nubilalis) 25 ml/da Larva
7 gün
MISIR MISIR KOÇAN KURDU (Sesamia nonagrioides) 25 ml/da Larva
7 gün
PAMUK YEŞİL KURT (Helicoverpa armigera) 30 ml / da larva
14 gün
PATATES PATATES BÖCEĞİ (Leptinotarsa decemlineata) 10 ml/da Larva
14 gün
YERFISTIĞI YEŞİL KURT (Helicoverpa armigera) 30 ml / da larva
14 gün
 
Ticari Adı   AMPLİGO 150 ZC
Aktif Madde   100 g/l Chlorantraniliprole + 50 g/l Lambda cyhalothrin
 
8388.4A4.860.BD1E
/
İnsectisitler
/
Sygenta
/
Tek Çekim