Astrapy Nohut Yabani Ot İlacı 250 cc.

ün Grubu : HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı) 
Aktif Madde : 100 g/l Imazethapyr
Formulasyon Şekli : Suda Çözünen Konsantre (SL)
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral >5000 mg/kg
Ambalaj :  250 ml

 

 

RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE YABANCI OTLAR
Bitki Adı
Yabancı Ot Adı
Kullanma Dozu ve Dönemi
Nohut
Yabani Hardal ( Sinapis arvensis)
Horoz İbiği ( Amaranthus spp)
Köpek Üzümü (Solanium nigrum)
Fare Kulağı (Anagallis arvensis)
Labada(Rumex spp)
Kazayağı (Chenopodium album)
20 ml/ da
Ekim sonrası, çıkış öncesi
Kırmızı Mercimek
Arap Baklası ( Vaccaria pyramidate)
Çoban Tarağı ( Scandix pecten-veneris)
Tavşan Kulağı ( Bupleurum rofundifolium)
Sarı İpek Çiçeği (Zoega leptourea)
Yumrulu Çam Çiçeği (Geranium tuberrosum)
Uzun Süpürge Otu (Descurainia sophia)
Mor Malkomya (Malkomia cremulaia)
Yabani Hardal (Sinapis arvensis)
Çayır Akça Çiçeği(Thlaspi pertfoliatum)
Taş kesen otu (Buglossoides arvensis)
Suriye Geyikotu( Terdylium negypilacum)
Trakya Hardalı (Neslia apiculata)
Lalemanti (Lailemantia iberacia)
Pelemir (Cephalaria syriaca)
 
Yabani Hardal (Sinapis arventis)
Yumrulu Çam Çiçeği (Geranium tuberosum)
Uzun Süpürge Otu (Descurainia sophia)
Trakya Hardalı (Neslia apiculata)
Çayır Akça Çiçeği(Thlaspi pertfoliatum)
50 ml/ da
Ekim öncesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 ml/ da
Ekim sonrası, çıkış öncesi
Yonca
Küsküt ( Cuscuta spp)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Domuz Pıtrağı (Xanthium macrocarpum L)
Şeytan Elması (Datura stramonium)
Yapışkan Otu (Galium aparina)
Uzun Süpürge Otu (Descurainia sophia)
Horoz İbiği (Amaranthus albus)
Köpek Üzümü (Solanum nigrum)
50 ml/ da
Çıkış sonrası

 

 
Toraktaki kalıcı etkisi nedeniyle uzun süreli ot kontrolü sağlar. İlaçlamadan sonra hafif yağmur ilacın etkisini artırır.
 
İlacın Kullanıma Hazırlanma Şekli
İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Tavsiye edilen dozdaki ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile iyice karıştırıldıktan sonra ilaçlama aletinin deposuna aktarılır. İlaçlama aletinin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı ilave edilir. Mümkünse 110⁰C yelpaze tipi memeler kullanarak dekara 20-40 litre mahlul püskürtülür.
İlacın nohut bitkisine olumsuz bir etkisi olmamaktadır. Ancak stresli şartlarda geçici olarak gelişiminde durgunluk, yapraklarda incelme yapsa da bu durum verimi etkilememektedir.
 
Kullanma Şekli
Toprağın iyi hazırlanmasına, yüzeyin keseksiz olmasına özen gösterilmelidir. İlaçlama dekara tavsiye edilen doz üzerinden yeknasak bir şekilde yapılmalıdır. İlaçlamadan önce aletin kalibrasyonu yapılmalıdır. Önce depo su püskürtülerek ne kadar alanın ilaçlandığı test edilmeli ve sonra bu alana tekabül eden doz ile ilaçlı su hazırlanır.
 
Karışabilirlik Durumu
 Herbisitleri ile karıştırılabilir. Dar yapraklı yabancı ot ilaçları ve Sulphonylurea’lı ilaçlarla karışmaz.
 
Antidotu
Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi yapılır. Asidozu önlemek için damardan bicarbonate uygulayınız.
8388.86B.85B.1108
/
Herbisitler
/
Bayer
/
  • 8388.86B.85B.1108
  • Stokta var
Tek Çekim
2/12
Taksit
2/12
Taksit
2/12
Taksit
2/12
Taksit
2/12
Taksit
2/12
Taksit