BELTANOL L, kök etrafında tutunma ile koruyucu ve tedavi edici etkiye sahip sistemik
bir fungisittir. Etki mekanizması, kısa şelatlama etkisi ile metalik metabolitleri engelleme
şeklindedir ve kolayca yıkanabilir. İletim demetinde gelişen veya gelişmeyen toprak kökenli
patojenler tarafından oluşturulan hastalıkların mücadelesinde kullanılır.

Tavsiye Edilen Bitkiler, Zararlı Organizmalar ve Uygulama Dozu

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son uygulama ile Hasat arasındaki süre
Domates Fide kök çürüklüğü
(Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp.)
200 ml / da 28 gün