ÇİM ALANLARI İÇİN OT İLACI GORDONN 500 CC

Aynı gün kargo
Stoktan teslim

 

Aktif Madde: 451,4 g/l 2,4 D tri-isopropyl amin tuzu + 116,3 g/l Picloram

Formülasyon: SL (Suda çözünen konsantre)

Özellikler: Çim alanlarında kullanılan seçici bir yabancı ot ilacıdır. 

 

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı

Yabancı ot Adı

Kullanılma Dozu

Kültür bitkisi yetiştirilmeyen

alanlarda, havalimanlarında

ve tarihi alanlarda

 

Odunsu bitkilere karşı

At kuyruğu                           (Equisetum arvense)

Püsküllü çayır                       (Bromus tectorum)

Çatal otu                              (Digitaria sanguinalis)

Duvar arpası                         (Hordeum marinum)

Tavşan bıyığı                        (Poa annua)

Yapışkan otu                        (Setaria verticillata)

Kan damlası                          (Adonis spp.)

Horoz ibiği                           (Amaranthus spp.)

Çoban çantası                       (Capsella bursa-pastoris)

Güneş dikeni                        (Centaurea solstitialis)

Yabani havuç                       (Daucus carota)

Dön baba                             (Erodium cicutarium)

Yoğurt otu                          (Galium spp.)

Düğün çiçeği                       (Ranunculus arvensis)

Yabani hardal                      (Sinapis arvensis)

İmam kavuğu                      (Senecio vulgaris)

Demir dikeni                       (Tribulus terrestris)

Yemlik                                (Tragopogon latifolius)

Pıtrak                                  (Turgenia latifolia)

Domuz pıtrağı                     (Xanthium strumarium)

Arpamsı brom                     (Bromus hordaceus)

Ayrık                                  (Agropyron repens)

Tilki kuyruğu                      (Alopecurus myosuroides)

Köpek dişi ayrığı                 (Cynodon dactylon)

Kamış                                 (Phragmites communis)

Kanyaş                               (Sorghum halepense)

Havacıva otu                      (Alkanna tinctoria)

Köy göçüren                      (Cirsium arvense)

Tarla sarmaşığı                   (Concolvulus arvensis)

Boğa dikeni                        (Eryngium compestre)

Sütleğen                             (Euphorbia spp.)

İt sineği                              (Marrubium spp.)

Labada                               (Rumex spp.)

Köpek üzümü                     (Solanum nigrum)

Karabaş                              (Lavandula stoechas)

Kokar ağaç                         (Alianthus altissima)

Kadın tuzluğu                     (Berberis crataegina)

Sarı çiçekli jasmin               (Jasminum fructicans)

Yabani badem                     (Prumus webbi)

Yabani gül                          (Rosa spp.)

Böğürtlen                           (Rubus spp.)

Söğüt                                 (Salix spp.)

Gıcır dikeni                        (Smilax aspera)

Ilgın                                   (Tamarix spp.)

Kara ağaç                           (Ulmus campestris)

Kara çalı                             (Paliurus spina-christi)

Çeti                                    (Prosopis farcta)
Öküz çanı                           (Ononis spinosa)

Meyan kökü                       (Glycrrhiza spp.)

Meşe                                  (Quercus spp.)

Katır kuyruğu                     (Anagyris foetida)

Yabani zaytin                     (Olea sylvestris)

Hayıt                                  (Vitex agnus-castas)

Yabani yulaf                       (Avena fatua)

Yabani fiğ                           (Vicia spp.)

Portakal nergisi                   (Calendula arvensis)

Yabani tere                         (Cardaria draba)

Şahtere                               (Fumaria officinalis)

Yonca                                 (Medicago spp.)

 700 – 1000 ml/da

Çim Alanlarında

Kök sakızı                           (Taraxacum spp.)

Sinir otu                              (Plantago spp.)

Üçgül                                  (Trifolium spp.)

 100 ml /da

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ VE ZAMANI:

GORDONN, bir emülsiye olabilen konsantre formülasyon olup, su ile hemen karışabildiğinden dolayı her türlü ilaçlama alet ve ekipmanı ile uygulanabilir. Uygulamadan kesin sonuç almak için dozun tavsiyelere uygun olarak kullanılması şarttır.

Çim Alanlarında kullanımı:

Ürünün çim bitkisine zarar vermemesi için aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

-         Uygulama yapılacak olan çim alanın yüzeyini ölçünüz.

-         Aşağıdaki belirtildiği gibi kalibre ediniz.

-         Kalibre edildikten ve uygulama alanını ölçtükten sonra, tavsiye edilen GORDONN miktarını hesaplayarak uygulama yapınız.

-         Sadece yabancı ot bitki koruma ürünlerine uygun, yelpaze hüzmeli memelere sahip ilaçlama aletleriyle uygulama yapınız.

-         Peyzaj alanlarında sürüklenmeye neden olabileceği için motorlu sırt atomizörü kullanmayınız; sınırlı alanlarda nokta uygulaması yapabilecek, küçük ve hassas ilaçlama aletleri kullanınız.

-         Rüzgarlı havalarda uygulama yapmayınız.

-         Uygulamadan 1 gün önce çim alanlarında sulama ve gübreleme yapılabilir.

İlaçlama aletinin kalibrasyonu:

İlaçlama aletinin tüm memelerinin çalıştığını kontrol ediniz. İlaçlama aletinin deposunu temiz su ile doldurunuz ve ardından uygulama yapar gibi sabit bir hızla çalıştırarak, belirli bir alanı ıslatınız. Islatılan alan ve harcanan su miktarı hesaplanarak, bir depo dolusu su ile ilaçlanacak toplam alan ve gerek duyacağınız bitki koruma ürününü bulunuz.

Atamizör kullanıcılar ve küçük çim saha uygulamaları için kalibrasyon:

-         Ürünün çim alanlarında sorun olan yabancı otlar için dozu 100 ml/da’dır.

-         100 m2 çim alan için kullanılması önerilen su miktarı yaklaşık 2-4 litredir.

-         Hazırlanan karışım yeknesak bir şekilde uygulanmalıdır.

-          

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN HAZIRLANMASI:

İlaçlama aletinin deposunu yarıya kadar temiz su ile doldurunuz. Gerekli miktardaki GORDONN’u bir kapta az miktardaki su ile iyice karıştırdıktan sonra depoya ekleyiniz ve karıştırıcıyı çalıştırınız. Boş ürün kabını ve ürün ölçme kabını bol miktarda su kullanarak ilaçlama aletinin deposunun içinde yıkayınız. Karıştırmaya devam ederek geriye kalan suyu ekleyiniz. Uygulamadan sonra ilaçlama aletlerinin hepsini bol su ile yıkayınız.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

GORDONN adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup O,4 olarak sınıflandırılan bir Herbisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için GORDONN‘un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup O,4 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: 

GORDONN yüksek asit ve alkali karakterdeki bitki koruma ürünleriyle karıştırmayınız. Büyük miktarda karışım yapmadan önce, ön bir karışım yapılması tavsiye edilir.

8388.582.7E8.AA55
/
Herbisitler
/
Doğal Kimya
/
Tek Çekim
2/12
Taksit
2/12
Taksit
2/12
Taksit
2/12
Taksit
2/12
Taksit
2/12
Taksit