CORAGEN® 20 SC 200 ML

2 günde kargo
Stoktan teslim
Coragen® 20 SC
İnsektisit
Etken Madde 
200 g/l Chlorantraniliprole
Formülasyon 
Suspansiyon Konsantre (SC)
 
 

Coragen® 20 SC pamukta sorun olan Yeşilkurt, Dikenlikurt ve Pamuk yaprakkurdu (Prodenya) zararlılarına karşı kullanılan, yeni bir etki mekanizmasına sahip, üstün özellikleri olan bir insektisittir.

Bitki Adı Zararlı Adı Kullanım Dozu Son İlaçlama ile 
Hasat Arasındaki Süre
Pamuk Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 17,5 ml/da 21 gün
Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) 17,5 ml/da 21 gün
Dikenlikurt (Earias insulana) 20 ml/da 21 gün
Elma-Armut Armut yaprak galerigüvesi (Leucoptera scitella) 17,5 ml/100 I su 14 gün
Elma içkurdu (Cydia pomonella) 12,5 ml/100 I su (yumurta) 14 gün
Ayva Elma içkurdu (Cydia pomonella) 12,5 ml/100 I su (yumurta) 14 gün
Şeftali-Kayısı Şeftali güvesi (Anarsia lineatella) 20,0 ml/100 I su 14 gün
Doğu Meyve güvesi (Cydia molesta) 17,5 ml/100 I su 14 gün
Erik Şeftali güvesi (Anarsia lineatella) 20,0 ml/100 I su 14 gün
Patates Patates Böceği (Leptinotarsa decemlineata) 6,0 mİ /da (larva) 14 gün
Patates Güvesi (Phthorimaea operculella) 20 ml/da 14 gün
Mısır Mısır Koçankurdu (Sesamia spp.) 15 ml/da (15 gün ara ile 2-3 uygulama) 14 gün
Mısırkurdu (Ostrinia nubilalis) 15 ml/da (15 gün ara ile 2-3 uygulama) 14 gün
Bozkurt (Agrotis ipsilon, Agrotis segetum) 15 ml/da 14 gün
Mısır (Damla Sulama İle) Mısır Koçankurdu (Sesamia spp.) 35 ml/da (damlama ile) (15 gün ara ile 2 uygulama) 21 gün
Mısırkurdu (Ostrinia nubilalis) 35 ml/da (damlama ile) (15 gün ara ile 2 uygulama) 21 gün
Bağ Salkım güvesi (Lobesia botrana) 15,0 ml/100 I su (yumurta) 3 gün (sofralık) 28 gün (şaraplık) 7 gün (asma yaprağı)

ÖZELLİKLER

Tek Çekim