DEZENFEKTAN DRİPKEY DİOXPRO (Klordioksid) 20 Lt.

Aynı gün kargo
Stoktan teslim

Klor dioksit ile dezenfeksiyon nasıl işler?

Bakteriyel hücrelerdeki organik yapıdaki maddeler klor dioksit ile reaksiyona girerek birkaç hücresel işlemin kesintiye uğramasına neden olur. Klor dioksit, hücredeki amino asitler ve RNA ile doğrudan reaksiyona girer. Klor dioksitin hücre yapısına mı yoksa hücre içindeki asitlere mi saldırdığı açık değildir. Protein üretimi engellenir. Klor dioksit, hücre zarını, zar proteinlerini ve yağlarını değiştirerek ve solumayı önleyerek etkiler. Bakteriler yok edildiğinde, hücre duvarına klor dioksit girer. Virüsler farklı bir şekilde ortadan kaldırılır; klor dioksit, proteinlerin hidrolizinden amino asitlere kadar olan suda çözünür bir madde olan pepton ile reaksiyona girer. Klor dioksit, protein oluşumunu önleyerek virüsleri öldürür. Klor dioksit, virüslere karşı klor veya ozona göre daha etkilidir.

Klor dioksit protozoan parazitlere karşı kullanılabilir mi?

Klor dioksit, içme suyunda bulunan ve ‘giardiasis’ ve ‘cryptosporidiosis’ adı verilen hastalıklara neden olan Giardia Lambia ve Cryptosporidium parazitlerine karşı etkili olan bir dizi dezenfektandan biridir. Bunlar gibi protozoan parazitlere karşı en iyi koruma, ozon ve klor dioksit kombinasyonu ile dezenfeksiyondur.

Mikroorganizmalar klor dioksite dirençli hale gelebilir mi?

Bir dezenfektan olarak klor dioksit, mikroorganizmaların hücre duvarı ile doğrudan reaksiyona girme avantajına sahiptir. Bu reaksiyon, reaksiyon süresine veya konsantrasyona bağlı değildir. Oksitleyici olmayan dezenfektanların aksine, klor dioksit mikroorganizmaları inaktif olduklarında bile öldürür. Bu nedenle, mikroorganizmaları etkili bir şekilde öldürmek için gereken klor dioksit konsantrasyonu, oksitleyici olmayan dezenfektan konsantrasyonlarından daha düşüktür. Mikroorganizmalar klor dioksite karşı herhangi bir direnç oluşturamaz.

İçme suyunu dezenfekte etmek için klor dioksit kullanılabilir mi?

1950′ lerde, özellikle yüksek pH değerlerinde klor dioksitin biyosidal kapasitesi biliniyordu. İçme suyu arıtımı için birincil olarak inorganik bileşenleri, örneğin manganez ve demiri çıkarmak, tatları ve kokuları gidermek ve klorla ilgili dezenfeksiyon yan ürünlerini azaltmak için kullanıldı.

İçme suyu arıtımı için klor dioksit hem dezenfektan hem de oksitleyici ajan olarak kullanılabilir. Hem ön oksidasyon hem de oksidasyon sonrası adımlar için kullanılabilir.

Yüzey suyu arıtmanın ön oksidasyon aşamasında klor dioksit eklenerek, ilerleyen aşamalarda yosun ve bakteri üremesinin önüne geçilebilir. Klor dioksit, yüzen parçacıkları okside eder ve pıhtılaşma sürecine ve bulanıklığın sudan uzaklaştırılmasına yardımcı olur.

Klor dioksit, bakteri ve virüsler için güçlü bir dezenfektandır. Yan ürün olan klorit (ClO ) zayıf bir bakterisidal ajandır. Suda klor dioksit en az 48 saat biyosit olarak aktiftir, aktivitesi muhtemelen klorunkinden daha fazladır.

Klor dioksit, içme suyu dağıtım şebekesinde bakteri üremesini engeller. Dağıtım ağında biyofilm oluşumuna karşı da aktiftir. Biyofilmi yenmek genellikle zordur. Patojen mikroorganizmalar üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturur. Dezenfektanların çoğu bu korunan patojenlere ulaşamaz. Bununla birlikte, klor dioksit, biyofilmleri kaldırır ve patojenik mikroorganizmaları öldürür. Klor dioksit ayrıca sistemde uzun süre aktif kaldığı için biyofilm oluşumunu da engeller.

Yüzme havuzlarını dezenfekte etmek için klor dioksit kullanılabilir mi?
Yüzme havuzu dezenfeksiyonu için klor (Cl 2) ve klor dioksit (ClO 2) kombinasyonu uygulanabilir. Suya klor dioksit eklenir. Klor halihazırda suda hipokloröz asit (HOCl) ve hipoklorit iyonları (OCl –) olarak mevcuttur. Klor dioksit, fenoller gibi maddeleri parçalar. Klor dioksitin avantajları, suyu dezenfekte etmek için düşük konsantrasyonlarda kullanılabilmesi, organik maddeyle neredeyse hiç reaksiyona girmemesi ve çok az dezenfeksiyon yan ürünlerinin oluşmasıdır.

Soğutma kulelerini dezenfekte etmek için klor dioksit kullanılabilir mi?
Soğutma kulelerinden akan suyu dezenfekte etmek için klor dioksit kullanılır. Ayrıca biyofilmleri kaldırır ve soğutma kulelerinde biyofilm oluşumunu engeller. Biyofilmin kaldırılması, ekipman ve boruların hasar görmesini ve aşınmasını önler ve pompalama verimliliğinin artmasına neden olur. Klor dioksit, Lejyonella bakterilerinin yok edilmesinde de etkilidir. Lejyonella bakterilerinin büyümesi için soğutma kulelerindeki koşullar idealdir. Klor dioksit, 5 ile 10 arasındaki bir pH’ da etkili olması ve pH’ ı ayarlamak için hiçbir asit gerekmemesi avantajına sahiptir.

 

Toprak ve bitkiyi dezenfekte ederek, bakteriyel ve fungal bitki hastalıklarının oluşmasını engeller.

Organik tarımda kullanımı uygundur.

Kullanım sonrası kalıntı bırakmamakta, uygun konsantrasyonlarda kullanımında fitotoksitite oluşmamaktadır.

Depolama bölümlerinde mahsül üzerine ve depolarda dinlendirilen sulara yapılan uygulamalarda bakteri ve mantar oluşumunu engelleyebilir.

 

Tavsiye Edilen Uygulama Dozları

Yapraktan : 100-200 cc/100 lt suya (Seralarda)

Yapraktan : 100-150 cc/da (Açık Alanlarda)

Topraktan : 0,5-1 lt/da

 

 

12069.77B.05A.D699
/ /
BANEM
/
Tek Çekim
2/12
Taksit
2/12
Taksit
2/12
Taksit
2/12
Taksit
2/12
Taksit
2/12
Taksit