GRUBBY 5 EC 1 Lt.

2 günde kargo
Stoktan teslim
Aktif Madde: 50 g/L Quizalofop-P-ethyl
 
Formulasyon: EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)
 
Ambalaj: 250 ML, 1 L
 
 
Kullanılacağı Bitki ve Zararlı Organizmalar
Bitki Adı Yabancı Ot Adı Uygulama Dozu ve Dönemi
Bağ*
Köpek Dişi Ayrığı (Cynodon dactylon)
 
Kanyaş (Sorghum halepense)
 
100 ml/da
 
Köpek dişi 15-20 cm, Kanyaş 2-3 kardeşte iken
 
Domates
Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)
 
Kanyaş (Sorghum halepense)
 
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
 
100 ml/da
 
Domatesler 15-20 cm boyda, yabancı otlar 3-6 yapraklı dönemde, çıkış sonrası
 
Ayçiçeği
Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)
 
Kanyaş (Sorghum halepense)
 
Yapışkan darı (Setaria spp.)
 
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
 
Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)
 
Çayır püskülü (Poa spp.)
 
Brom (Bromus spp.)
 
Yabani arpa (Hordeum spontaneum)
 
Yabani darı (Panicum sp.)
 
100 ml/da
 
Ayçiçeği ve Yabancı otların 3-4 yapraklı olduğu dönemde, çıkış sonrası
 
Soğan
Kanyaş (Sorghum halepense)
 
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
 
Yapışkan darı (Setaria spp.)
 
100 ml/da
 
Soğan 15-20 cm boyda, kanyaşlar 3-5 yapraklı, darıcan ve yapışkan darılar 10-15 cm boyda oldukları dönem
 
Kırmızı Mercimek
Kendi gelen arpa (Hordeum vulgare)
 
Ayrık (Elymus repens)
 
75 ml/da
 
Mercimek 8-12 cm boyda, yabancı otlar 2-4 yapraklı olduğu dönemde, çıkış sonrası
Şeker Pancarı
Yabani yulaf (Avena fatua)
 
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
 
Püsküllü çayır (Bromus tectorum)
 
Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)
 
75-100 ml/da
 
Yıllık yabancı otlarda düşük doz, Çok yıllık yabancı otlarda yüksek doz uygulanır.
Pamuk
 
Kanyaş (Sorghum halepense)
75-100 ml/da
 
Tohumdan gelenlerde düşük, rizomdan gelenlerde yüksek doz uygulanır.
Soya Fasulyesi
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
 
Yabani darı (Panicum spp.)
 
Kanyaş (Sorghum halepense)
 
Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)
 
Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)
 
Kuşyemi (Phalaris spp.)
 
100 ml/da
 
Yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu dönemde, çıkış sonrası
 
Kanola
Delice (Lolium temulentum)
 
200 ml/da, Çıkış sonrası
Kendi gelen buğday (Triticum aestivum)
 
Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)
 
Yapışkan darı (Setaria spp.)
 
Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)
 
Çayır püskülü (Poa spp.) 
 
Kısır yabani yulaf (Avena  sterilis)
 
Kuşyemi (Phalaris spp.)
 
100 ml/da, Çıkış sonrası 
Nohut
Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)
 
Yabani yulaf (Avena fatua)
 
Kendi gelen buğday (Triticum aestivum)
 
75 ml/da, Çıkış sonrası
(*) Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.
 
Kullanım Şekli
Bitki koruma ürünü yabancı otların 3-6 yapraklı ve hızlı gelişme gösterdiği genç dönemlerinde (Kanyaş için bu dönem yabancı otların 30 cm oldukları devredir) otların üzerine püskürtülmek sureti ile kullanılır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlanmalıdır. Yabancı otların gelişmelerinin çok yavaş olduğu kurak şartlarda ve düşük sıcaklıkta uygulama yapılmamalıdır.
12069.514.3E3.AA8E
/
Herbisitler
/
Astrachem
/
Tek Çekim
2/9
Taksit
2/9
Taksit
2/9
Taksit
2/9
Taksit
2/9
Taksit
2/9
Taksit