Platin Captan 50 WP 800 Gr.

2 günde kargo
Stoktan teslim

Captan %50w/w

KULLANILACAĞI   BİTKİ VE  zararlı organizmalar:

BİTKİ ADI    

ZARARLI ORGANİZMA  ADI             

KULLANMA  DOZU               

*PHI

Meyve

Elma  Karaleke                                              (Venturia inaequalis)

Armut  Karaleke                                              (Venturia pirina) 

 Erik Cep hastalığı                                         (Taphrina pruni)     

Şeftali Monilya                                               (Sclerotinia laxa)

Şeftali ve Kayısı Yaprak delen                                       

(Wilsonomyces carpophylus)

Yenidünya Karaleke                                                 (V.inaequalis var.eriobotryae)

Kiraz-Vişne Monilya

(Sclerotinia laxa)

150 g/100 lt su        

 

150 g/100 lt su   

 

300 g/100 lt su   

 

300 g/100 lt su   

 

300 g/100 lt su   

 

300 g/100 lt su   

 

300 g/100 lt su

3 gün

Turunçgiller

Kahverengi çürüklük                                       (Phytophthora citrophthora)

300 g/100 lt su  

Meyve enfeksiyonları

7 gün

*Bağ

Mildiyö   

 (Plasmopara viticola)

Ölü Kol

 (Phomopsis  viticola)

300 g/100 lt su   

 

250 g/100 lt su

(Yaz uygulaması)                  

3  gün

Sebzeler

 Domates     Mildiyö                                               (Phytophthora infestans)

Domates  Yaprak küfü                                       (Cladosporium fulvum)

Marulda Mildiyö                         

 (Bremia lactucae)

Patateste Mildiyö                                              (Peronospora destructor)

Soğan mildiyösü

(Peronospora destructor)

***Fidelerde Kök çürüklüğü (çökerten)                           (Phytophthora spp Pythium spp,Rhizoctonia spp,

Fusarium spp,   Alternaria spp,Sclerotinia spp,)

Kurşuni Küf                                        (Botrytis cinerea)

300 g/100 lt su   

 

250 g/100 lt su   

 

300 g/100 lt su

 

350 g/100 lt su

 

300 g/100 lt su

 

200-250 g/100 lt su

 

 

 

 

 

250 g/100 lt su 

7 gün

Karanfil

Pas  (Uromyces dianthi)

250 g/100 lt su

7 gün

 *PHI : Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre .

**Tüketim amaçlı  bağ yaprağı hasadı  yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

***Fidelik ilaçlamalarında verilen iki doz hastalık yoğunluğuna ve bitki vejetasyon süresine göre değişmektedir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ila önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır.İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur.

Makinenin karıştırıcısı çalışır durmdayken ilaçlı su  depoya ilave edilir.

Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır İlaçlama tamamlanınıcaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.Hazırlanan

ilacı aynı gün içinde kullanınız .

KALIBRASYON : İlaçlama öncesinde ilaçlama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır.İlaçlamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilaçlı su miktarı ayarlanmalıdır.İlaçlamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

KULLANIM ŞEKLİ :Koruyucu ve tedavi edici olarak günün erken

saatlerinde veya akşam serinliğinde bitkilerin her tarafı iyice ıslanacak şekilde ilaçlanmalıdır.

Armutta Kara Leke : 1.ilaçlama çiçek gözleri kabardığında 2.ilaçlama

beyaz rozet döneminde ,3.ilaçlama  çiçek taç yaprakları %70-80  dökülünce

 4.ve diğer ilaçlamalar ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlara göre 10 gün ara ile yapılır.  

Elma kara lekesi : 1.ilaçlama çiçek gözleri kabardığında 2.ilaçlama  pembe rozet tomurcuğu döneminde ,3.ilaçlama çiçek taç yaprakları %70-80  dökülünce 4.ve diğer ilaçlamalar ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlara göre 10 gün ara ile yapılır.

Erik Cep hastalığı: 1 .ilaçlama tomurcukların kabardığı dönemde,2 .ilaçlama çiçek taç yapraklarının %80 döküldüğü dönemde yapılmalıdır.

Şeftalide Monilya : 1.ilaçlama çiçeklenme başlangıcında(%5-10 Çiçekte),2.ilaçlama tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte)

Şeftalide yaprak delen: 1.ilaçlama sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra 2.ilaçlama ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce yapılır .

Kayısı yaprak delen : 1.ilaçlama sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,

2.ilaçlama ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce 3.ilaçlama meyvelerde kılıf sıyrılırken yapılmalıdır.

Turunçgillerde kahverengi çürüklük: 1.ilaçlama sonbahar yağışları başlamadan önce ekim ayında yapılır.Havalar yağışlı giderse 2.ilaçlama 1.ilaçlamadan 15 gün sonra yapılır.

Yeni dünya karaleke:1.ilaçlama sonbaharda çiçek tomurcukları kabarmadan önce 2.ilaçlama çiçek tomurcukları açılmadan önce 3 ilaçlama çiçek taç yapraklarının dökülmesinden sonra 4. ve diğer ilaçlamalar 3.ilaçlamadan hasada 20 gün kalıncaya kadar 10 gün arayla yapılır.

Bağda ölükol : 1.ilaçlama sürgünler 2-3 cm 2.ilaçlama sürgünler 8-10 cm,3.ilaçlama sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Bağ mildiyösü : 1.ilaçlama sürgünler 25-30 cm olunca,2.ve daha sonraki ilaçlamalara hastalığın seyri ve meteorolojik koşullara bağlı olarak enfeksiyon için uygun koşullar mevcut ise 8-10 gün ara ile devam edilir.Enfeksiyon için uygun koşullar ortadan kalkınca ilaçlamaya son verilir.

Sebzelerde kök çürüklüğü(Çökerten): Fidelikte hastalık görüldüğünde ilaçlamaya başlanır ve hastalık duruncaya kadar 2-3 kez bir hafta arayla ilaçlama yapılır.

Domates mildiyösü : Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konide örtüsünün görülmesi ile ilaçlamaya başlanır.

Domates yaprak Küfü:Yapraklarda ilk lekeler görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.

Marul Mildiyösü :Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır,birer hafta ara ile hasattan en az bir hafta öncesine kadar devam edilir.

Soğan Mildiyösü : Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.

Sebzelerde kurşuni küf : Çevrede hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken başlanır.

Karanfil Pası : Çelikler sıraya geçirilmeden önce ilaçlanmaya başlanmalı ve 10 ‘ar gün ara ile ilaçlamalar yapılmalıdır.

Patates Mildiyösü : Hastalığın her yıl görüldüğü alanlarda hastalık belirtileri görülmeden günlük ortalama sıcaklığın 16 0C veya en düşük sıcaklığın 100C’yi bulması ile ilaçlamaya başlanır.Hastalığın her yıl görülmediği alanlarda ise çevrede yada tarlada ilk hastalık belirtisinin görülmesi beklenir.Havaların kuru ve sıcak geçtiği çevrelerde 15gün ara ile 2-3 uygulama,serin ve yağışlı bölgelerde birer hafta ara ile 4-6 kez ilaçlama  yapılmalıdır.

DİRENÇLE İLE İLGİLİ BİLGİ :PLATIN CAPTAN 50 WP  adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M4 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir.Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları,direnç gelişimini teşvik etmektedir.Bu nedenle,direnç gelişimini geçiktirmek için PLATIN CAPTAN 50 WP ‘in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız.Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise,farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M4 harici)

bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Alkali  karakterli ve yağlı ilaçlarla karıştırılmamalıdır.Monocrotophos,cypermethrin aktif maddeli ilaçla karışabilir.Karıştırmadan önce karışım yapılması tavisye edilir.

12069.28E.B74.684F
/
Fungusitler
/ /
Tek Çekim
2/9
Taksit
2/9
Taksit
2/9
Taksit
2/9
Taksit
2/9
Taksit
2/9
Taksit