KAZUYA 1 LT

2 günde kargo
Stoktan teslim

 50 g/l Lambda-cyhalothrin

ANTEPFISTIĞI Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae) 20 ml /100 lt. su nimf 3 gün
BAĞ Salkım güvesi (Lobesia botrana) 20 ml /100 lt.su larva 7 Gün
BUĞDAY Ekin kamburböceği (Zabrus spp) 50 ml / da larva 14 gün
BUĞDAY Hububat hortumlu böceği (Pachytychius hordei) 25 ml /da ergin 14 gün
BUĞDAY Süne (Eurygaster integriceps)
20 ml /da (1.-.-3 ve 4.-5. dönem nimf)
DOMATES Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 50 ml /da larva 3 gün
ELMA Elma ağkurdu (Yponomeuta malinellus) 10 ml /100 lt. su larva 3 gün
ELMA Elma içkurdu (Cydia pomonella) 20 ml /100 lt. su larva 3 gün
FINDIK Fındık kurdu (Curculio nucum) 50 ml / da ergin 3 GÜN
LAHANA Lahana yaprakgüvesi (Plutella xylostella = Plutella maculipennis)
25 ml / da larva
MISIR Bozkurt (Agrotis ipsilon, Agrotis segetum) 50 ml / da larva 14 gün
MISIR Mısır koçankurdu (Sesamia nonagrioides)
30 ml / da larva 15 gün ara ile 3 uygulama
 
14 gün
MISIR Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis)
30 ml / da larva 15 gün ara ile 3 uygulama
 
14 gün
PAMUK İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae)
50 ml /da nimf-ergin
 
7 gün
PAMUK Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 150 ml /da larva ve yumurta 7 gü
PATATES Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) 40 ml / da larva ergin 3 gün
ŞEKERPANCARI Kalkan böcekleri (Cassida spp.) 25 ml / da nimf-ergin 3 gün
ZEYTİN Zeytin güvesi (Prays oleae) 15 ml /100 lt. su larva 3 gün

 

Pamukta yeşilkurda karşı, rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek Yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

İki noktalı kırmızıörümceklere karşı mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklı olduktan sonra sürveylere başlanır. Zararlı yalnız tarla kenarında ve içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlar spesifik ilaçlar ile ilaçlanmalıdır. Zararlının tarlanın tamamına yayılması durumunda yapılan sürveylerde yoğunluk yaprak başına Akdeniz Bölgesi’nde 5, Ege ve Güneydoğu anadolu Bölgesi’nde 10 adet kırmızıörümceğe ulaşmış ise kaplama ilaçlama yapılmalıdır.

Elma içkurduna yapılacak ilaçlamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresinde ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Elma ağkurdu için bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa ilaçlama yapılır.

Bağ salkım güvesine karşı salkım güvesi uygulama zamanları tahmin uyarı sistemine göre belirlenir. Larvasit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üstüste 2 gün 15 C° üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2. dölde 520 gün-derece, 3. dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her dölde bir uygulama yapılır.

Mısır kurdu ve mısır koçankurduna karşı ilk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.

Patates böceğine karşı günlük ortalama sıcaklık 14-15°C’ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna bağlı olarak, meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu %20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişmesine bağlı olarak %40’a kadar çıkmaktadır.

Buğday – Ekin Kamburböceği: Yüzey ilaçlaması yapılır.

Hububat hortumluböceği: Topraktan çıkıştan 10 gün sonra (sapa kalkma dönemi) ilaçlama yapılır.

Süne: Süne tarlalara indikten sonra tarlalarda bazı sayımlar ve değerlendirmeler yapılır. Bunun sonucunda kimyasal mücadeleye karar verilir.

Domateste yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Lahana yaprakgüvesine karşı Tarlaya köşegenleri doğrultusunda girilip her 10 adımda bir bitki kontrol edilir. Zarar belirtilerine yaygın olarak rastlandığında ilaçlama karar verilir.

Zeytin Güvesi Zararlının çiçek dölüne ilaçlama tavsiye edilmemektedir. Ancak ürünün az olduğu yıllarda mevsim başına yaprak ve yeni sürgünlerde %10’dan fazla zarar gördüğünde çiçke dölünde ilk kelebeklerin yakalanmasından 7-10 gün sonra çiçek dölüne bir ilaçlama yapılır. Tercihen sadece meyve dölüne karşı ilaçlama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimke büyüklüğündeki meyvelerin %10’unda canlı “yumurta+larva”olduğunda ilaçlama yapılmalıdır.

Antepfıstığı psillidine karşı haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonıucu yaprak başına 20-30 nimf göründüğünde, yumutaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyininde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.                                                                                                                      

12069.6EA.3A7.6940
/
İnsectisitler
/
Sumi-Agro
/
Tek Çekim