MANCOLAXYL® 1 Kg.

% 64 Mancozeb + % 8 Metalaxyl

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Kullanma Dozu ve Dönemi Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre BAĞ* Mildiyö (Plasmopara viticola) 250 g/100 l su 14 gün KABAKGİLLER (HIYAR) Yalancı Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) 250 g/100 l su 5 gün PATATES Mildiyösü (Phytophthora infestans) 250 g/da 14 gün DOMATES Mildiyö (Phytophthora infestans) 250 g/da 10 gün *Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz. UYGULAMAYA HAZIRLANMASI VE KULLANMA ŞEKLİ: Karışım hazırlanırken önce uygulama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Sonra tavsiye edilen miktar bitki koruma ürünü başka bir kapta bir miktar su ile karıştırılıp bulamaç haline getirilir ve iyice karıştırılarak aletin deposuna yavaş yavaş dökülür ve gerekli miktar su aletin deposuna ilave edilir. Uygulama aletinin karıştırma aparatı çalıştırılarak hazırlanan mahlulün iyice karışması sağlanır. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. Daha sonra uygulamaya geçilir. KULLANMA ŞEKLİ Bağda Mildiyö: Uygulamaya hava şartlarının mildiyö gelişimi için elverişli olduğu zamanda (enfeksiyondan önce) başlanır. İlk uygulama sürgünler 25-30 cm iken yapılmalıdır. İkinci uygulama 1. uygulamadan 10-14 gün sonra yapılmalıdır. Azami 3 uygulama yapılır. Kabakgillerde Mildiyö: Bitkiler kol atmaya başladığında ya da çevrede ilk mildiyö belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddetine ve iklim koşullarına göre 10 gün ara ile uygulama yapılır. Azami 3 uygulama yapılır. Patateste Mildiyö: Her yıl görüldüğü ve büyük zarar yaptığı üretim alanlarında hastalık belirtileri görülmeden günlük ortalama 16°C veya en düşük sıcaklığın 10°C'yi bulması ile uygulamaya başlanır. Hastalığın her yıl görülmediği alanlarda ise çevrede ya da tarlada ilk mildiyö belirtileri görülünce uygulamaya başlanır. Azami 3 uygulama yapılır. Domateste Mildiyö: Uygulamaya, domates bitkilerinin yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin meydana gelmesi ve bu lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidiospor örtüsünün görülmesi ile başlanmalıdır

12069.2BB.5D9.9927
/
Fungusitler
/
UPL
/
  • 12069.2BB.5D9.9927
  • UPL
  • Stokta var
Tek Çekim
2/9
Taksit
2/9
Taksit
2/9
Taksit
2/9
Taksit
2/9
Taksit
2/9
Taksit