TARCLOROXY 5 Lt. (DEZENFEKTAN)

Aynı gün kargo
Stoktan teslim

ODOROX, havada aktif halde etki gösterebilen veya yüzeylerdeki virüs benzeri mikroorganizmaları parçalayarak dezenfekte esasına dayanır.

Bu bağlamda amaca uygun olarak hazırlanan etkili ürün, özel formüle edilmiş durumdadır ve minimum kimyasal içeriği ile maksimum etkinin alınacağı bir felsefe ile dizayn edilmiştir. 

ODOROX-(B+A), havada aktif halde etki gösterebilen nadir ürünlerdendir. Bu özelliği ile hava ve yüzey şartlandırıcı temizleyici kimyasal olarak önerilmektedir. Hava ve yüzeylerdeki organik kalıntıları oksitleyerek parçalar ve uzaklaştırır. Bakteri ve virüs benzeri organizmaların ürettiği kötü koku oluşturan molekülleri ve mikroorganizmaları parçalayarak temizlik ve hijyen sağlar. Amaca uygun olarak hazırlanan etkili ürün, özel olarak tasarlanmış ve minimum kimyasal içeriği ile maksimum etkinin alınacağı bir felsefe ile dizayn edilmiştir. Çift bileşenli olarak [ODOROX-(A+B)] hazırlanan ürün, zamanla etkinlik azalması probleminin çözüldüğü, hızla etkinleşen yapıda formüle edilmiştir. Uzun süre depolanabilen ürün kullanılacağı zaman 30 dk gibi kısa bir sürede aktifleştirilerek kullanıma hazır hale getirilir. Ayrıca aktifleştirilmiş ürün yaklaşık 3 ay boyunca etkinliğini kaybetmez ve kullanılabilir durumdadır. 

ODOROX-(B+A) YAPISINDA BULUNAN AKTİF MADDE (KLORDİOKSİT, ClO2);

 •  Hava şartlandırma, konu giderme, renk giderme ve dezenfektan olarak kullanılan ana bileşeni oluşturmaktadır. 
 •  Klordioksit (ClO2) güçlü bir antibakterial ve antiviral etkiye sahiptir ve nesnelerin yüzeyini ve havayı dezenfekte eden güçlü bir oksidandır. Bir dezenfektan olarak, havada etkinlik gösterme ve düşük konsantrasyonlarda bile etkili olma gibi benzersiz özellikleri nedeniyle tercih edilmektedir. Klorlu benzer ağartıcı ve dezenfektanların aksine Klordioksit (ClO2) oksidasyon yoluyla dezenfekte eder. Bu sebeple diğer klorlu dezenfektanlarla karşılaştırıldığında mutajenik (kanserojenik) etkisi yoktur ve diğer dezenfektanlara göre çok daka hızlı etkinlik gösterir. 
 •  Moleküler serbest radikal yapısında olan tek biyosittir. Etki süresi diğer dezenfektanlara göre oldukça hızlıdır. Oksitleme potansiyeli bilinen diğer klorlu bileşiklere göre 5 kat fazla olup, çok daha düşük konsantrasyonlarda yeterli temizlik ve dezenfeksiyon sağlayabilir.
 •  Dünya sağlık örgütü (WHO) tarafından etkili bir Biyosidal olarak kabul edilen Klordioksit (ClO2) gazı molekülünün boyutu, mikroorganizmalar ve virüslerden çok daha küçük (0.124 nm) olup, bu gazın söz konusu patojenik mikroorganizmaların gizlenebileceği herhangi bir alana kolayca nüfuz etmesine izin verir. Etkin madde Klordioksit (ClO2) için klora karşı dirençli lipatojenler olan Giardia ve Crypto-sporidium‘u etkili bir şekilde bertaraf ettiği bildirilmektedir. Ayrıca bu özelliği ile anti-viral özelliği benzerlerine göre öne çıkmaktadır. Bakterilerin elimine edilmesinde, klordioksit bakterinin hücre duvarına nüfuz eder.
 •  Virüsler ise farklı bir şekilde elimine edilir; klordioksit, proteinlerin aminoasitlere hidrolizinden kaynaklanan suda çözünür bir madde olan pepton ile reaksiyona girer. Klordioksit in, protein oluşumunu önleyerek virüsleri öldürdüğü bildirilmektedir. Klordioksit kuvvetli oksidan özelliği ile molekülleri parçalar, yükseltger ve suda çözünerek yüzeylerden temizlenmesinide sağlar.

Bileşimindeki yüksek oranda oksidatif madde ile bitkilerin oksijen ihtiyacını karşılar toprağın havalanmasını sağlar. Toprakta oluşan köklenmeyi engelleyen zararlı bakteri ve nematotlarda etkilidir. Minimum doz ile birlikte bitkiye maksimum fayda sağlar.  Ortamın pH’sını 5-6 seviyesine çekerek, bitkilerin besin maddelerini toprağa kolayca almasını sağlar. Suya eklendiğinde suyun pH'ını düşürerek ilaçların etkisini arttırır. Bazı kök ve sap hastalıklarına karşı bitkinin direncini arttırır. Bitki kökleri ile toprak arasındaki hava ve su ilişkisini geliştirerek toprak yapısını iyileştirir. Katyon değişimini arttırır. Toprakların daha iyi su ve oksijen almasını sağlar. Toprak pH dengesini düzenler ve korur. Toprakta geçmişten kalan ve çözünemeyen bitki için gerekli gübreleri çözerek bitkinin almasını sağlar.

 

Ürün kullanımı gönderilen ürün bitki ekiminden önce 20 kat seyreltilerek kullanılmalıdır. 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

 •  Amaca uygun olarak hazırlanan etkili ürün, özel formüle edilmiş durumdadır.
 •  Minimum kimyasal içeriği ile maksimum etkinin alınacağı bir felsefe ile dizayn edilmiştir.
 •  Özellikle serbest hava ortamında istenilen etkinin yakalanacağı doğaya ve insana etkisi benzerlerine göre çok düşük olan etken maddeler seçilerek formülasyonlar gerçekleştirilmiştir.
 •  Gazlaşarak havadaki asılı kötü koku moleküllerini oksidasyon gücü ile parçalayarak kokuları giderirken, aynı etki ile yüzeylerde ve havada temizlik ve dezenfeksiyon sağlayan ender kimyasal olan ClO2 in stabilizasyonu ile formüle edilmiştir.
 •  Yüzeylerdeki koku oluşturucu molekülleri, kirleri uzaklaştırırken patojenleri de elimine eder.
 •  Uygun dozda kullanıldığında, kullanım sonrası insanı rahatlatan temizlik ve ferahlık kokusu oluşur.
 •  Formülasyonunda baskılayıcı parfümler kullanılmamıştır.
 •  Kullanılan etkin maddeler sayesinde hava ve yüzey temizleyici olarak formüle edilmiştir.
 •  Uygun dozlarda kullanıldığında el temizliği ve eldeki kokuları giderme amaçlıda kullanılabilmektedir.
 •  Yoğun kullanılan araçların içerisinde, kahvehanelerde ve ofislerde havanın ve klimaların temizlenmesinde de kullanılabilmektedir.
 •  Özellikle soğan, sarımsak ve sigara kokusunu gidermede oldukça etkilidir.
 •  Kalıntı bırakmayan ve mutajenik etkiyesahip olmayan ürün, özellikle gıraların dezenfekte edilmesinde, meyve sebzelerdeki ilaç kalıktılarının temizlenmesinde ve uzun süre çürümeden saklanmasında etkili ve güvenlibir ürün niteliğindedir. 

 

 

ODOROX-(B), ODOROX-(A) ve [AKTİF ODOROX-(B+A)]

ODOROX-(B+A) istenilen etkinliği sağlamak amaçlı olarak dünya literatürlerinde yer bulmuş olan ve benzer uygulamalarda güvenli ve çevreci olarak atfedilen klordioksit (ClO2) gazının stabil hale getirildiği bir üründür. Havada kalış süresi artırılmış ve düşük kullanım dozlarında hedef kokuların nötralize edilmesi ve yüzeylerin temizlenmesi için etkinliği artırılmış özel formülasyon olarak dizayn edilmiştir. 

Ürün, baz ürün olan ODOROX-B, ve aktifleştirici ODOROX-A bileşenlerinden oluşmaktadır. Aktif ürün, ODOROX-(B+A), kullanıcılar tarafından B ürününe A nın ilavesi ile ½ saat içerisinde aktifleştirilir veya isteğe bağlı olarak aktifleştirilmiş ürün olarak arz edilir.

Kullanıma hazır hale getirilmiş [ODOROX-(B+A)] diğer etkin maddelerle birlikte 3000 ppm oranında suda çözülmüş halde stabilize ClO2 içerir. Bu hali ile kolay depolanabilir, bilinen bütün risklerinden kurtarılmış bir ürün durumundadır. Uzun süreli depolamalara uygun olarak çift komponentli olarak (ODOROX-(B), ODOROX-(A)) tasarlanan ürün, uzun süre depolanabilir durumdadır ve bu sayede etkinlik kaybına uğramamaktadır. Aktifleştirilmiş ürün [ODOROX-(B+A)] için stabil bekleme süresi maksimum 60 gün olarak önerilmektedir.

 

 

 

ÜRÜNÜN KULLANIMI

 •  Uygulamada, aktifleştirilerek kullanıma hazır hale getirilmiş ürün [ODOROX-(B+A)] seyreltilerek istenilen derişime getirilmekte ve çalışma güvenlikleri alınarak sağlığı ve doğayı tehdit eder riskler tamamen ortadan kaldırılmak suretiyle kullanılmaktadır.
 •  Havaya püskürtülerek yapılan uygulamalarda genellikle reaktif oran 300 ppm olarak öngörülmekte olup, uygulama sonrası havadaki oranı ≤ 0,3 ppm/L olarak uyarlanmıştır.
 •  Etkin maddesi olan Klordioksit (ClO2) in insan sağlığı için tehdit oluşturmayan mic. (minimum etkin konsantrasyon) değeri 0,3 ppm olarak belirlenmiş olup içme suyu uygulamalarında da aynı oranda önerildiği bilinmektedir.
 •  Uygulamada 1-2L [ODOROX-(B+A)]/1m3 hava olacak şekilde tatbik edildiğinde 1L havaya düşen doz 0,3 ppm olup, insan sağlığını tehdit etmeden koku kontrolü, dezenfeksiyon ve hava kalitesinin iyileştitileceği öngörülmektedir.
 •  Ürünün dizaynında özgün ve ticari sır olan kısım, düşük dozlarda havadaki etkinliği artıracak ve havada kalma süresini uzatacak etkin maddelerin formülasyona eklenmiş olmasıdır.
 •  Geniş yüzey temizleme ve hijyen uygulamalarında uygulama dozzu 200 ppm olarak önerilmetedir. Bu çözelti 3000 ppm ClO2 içeren aktifleştirilmiş ürünün 1/15 oranında seyretlilmesi ile hazırlanır. 
 •  Ayrıca kullanılan etkin maddeler özel olarak seçilmiş insan sağlığını tehdit etmeyen gıda ve ilaçta kullanılabilecek nitelikte kimyasal maddelerdir. Gıda temizliğinde özellikle meyve ve sebzelerin temizlenmesinde etkin doz 70 ppm olarak önerilmektedir. Bu çözelti 3000 ppm olarak hazırlanan aktif ürünün 1/42.5 oranında seyreltilmesi ile oluşturulur. Meyve sebzelerin ilaç kalıntılarının arındırılmasında, dezenfekte edilmesinde ve uzun süre çürümeden saklanmasında kesin çözümler sunar. 

 

 

AKTİF ODOROX-(B+A)

Çevre temizliği uygulamalarında; koku kontrolü uygulamalarında, rögar kokularının giderilmesinde, hayvan barınaklarının temizlenmesinde, çevre sanitasyonunda, mantar, bakteri, uyuz ve salgın hastalıkların önlenmesinde kullanılabilir.

 

 

KULLANIM TALİMATI

 •  ODOROX-(B+A) ürünü; ODOROX-A ve ODOROX-B olmak üzere iki komponent şeklinde bulunur.
 •  Uygun ambalajlarda gelen ODOROX-(B+A) komponentleri (A ve B), baz ürün olan ODOROX-B nin ambalajının (Büyük ambalaj) üzerine aktifleştirici ürün ODOROX-A (Küçük ambalaj) ın ilavesi ile aktifleştirilir.
 •  İlave sonrasında bir kez alt üst edilen karışım [ODOROX-(B+A)] daha fazla karıştırmaya gerek kalmadan 30 dakika içinde kendiliğinden aktifleşir [AKTİF ODOROX-(B+A)]
 •  Aktif hale getirilmiş ürün [ODOROX-(B+A)] kullanım amacına göre uygun oranda seyreltilerek kullanılır.

 

 

AKTİF ÜRÜNÜN HAZIRLAMASI

 •  Aktive edici ODOROX-A komponenti, baz ürün ODOROX-B içerisine ilave edilir.
 •  Aktifleşme zamanı minimum 30 dakika olup, ilaveden sonra ½ ila 1 saat ODOROX-(B+A) ağzı kapalı olarak bekletilerek aktifleştirilir.
 •  Aktifleşmiş ürün [AKTİFODOROX(B+A)] 2 ay süre ile depolanabilir ve kullanılabilir.
 •  Kullanılacak amaca göre öngörülen miktarda seyreltilerek kullanılır.

 

 

NOT

 •  Bu esnada çıkan kokuya dikkat edilmelidir, nefes alınmamalı ve direk solunmamalıdır.
 •  İmkân varsa karışım ve seyreltme işlemi açık alanda yapılmalıdır.
 •  Eklemeden sonra ürünün aktifleşmesi için beklenmesi önerilen zaman dilimi önemlidir.
 •  Aktifleşmiş ürün üç aydan fazla beklemiş ise kullanım oranı 1,5 katına çıkarılmalıdır.
 •  Aktifleşmiş ürün dört aydan fazla beklemiş ise kullanım oranı 2 katına çıkarılmalıdır.

 

Ürün kullanımı gönderilen ürün bitki ekiminden önce 20 kat seyreltilerek kullanılmalıdır. 

AKTİF ÜRÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ

 •  Karışım işleminden sonra yetkilinin size önermiş olduğu dozda 1/10 veya 1/20 seyreltme yapılarak kullanımı söz konusudur.
 •  Seyreltme öncesi ODOROX-A, ODOROX-B ve aktif ürün ODOROX-(B+A) ürünlerinin el, yüz ve göz ile temasından kaçınılmalıdır.
 •  Uygulama esnasında koruyucu tulum, maske, eldiven ve gözlük benzeri ekipmanlar kullanılmalıdır.
 •  
  12069.FCA.5DE.C2FE
  / /
  Diğer
  /
Tek Çekim
2/12
Taksit
2/12
Taksit
2/12
Taksit
2/12
Taksit
2/12
Taksit
2/12
Taksit