PROMİSE WS70 150 GR.

Aynı gün kargo
Stoktan teslim
 

PROMİSE WS70 150 gR.

 

AKTIF MADDE: %70 İmidacloprid içerir.

FORMÜLASYON ŞEKLI: Suda Disperse Olan Toz (WS)

Özellikleri: Buğday, patates, mısır ve şekerpancarı tohumlarını zararlılara karşı etkili bir

şekilde koruyan kuvvetli bir insektisittir.

Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma Dozu
ve Dönemi
Son ilaçlama
ile hasat
arasındaki 
süre
Buğday Ekin kambur böceği (Zabrus spp) 200 g/100 kg tohum (Larva-Ergin) __
Patates Tel kurtlan (Agriotes spp) 30 g/100 kg tohum (Larva)
Patates Böceği

 

(Leptinotarsa decemfineata)

15 g/100 kg tohum (Larva-Ergin) __
Şekerpancarı Tel kurtları (Agriotes spp) 750 g/100 kg tohum
Kırkayaklar (Diplopoda) 750 g/100 kg tohum
Yaykuyruklular (Collembola) 750 g/100 kg tohum
Toprak pire böcekleri (Chaetocnema spp) 750 g/100 kg tohum __
Mısır Tel kurtlan (Agriotes spp) 500 g/100 kg tohum (Larva)

 

İLACIN HAZIRLANMASI VE KULLANIMI:

ŞEKERPANCARI: Şeker pancarı tohumlarının rutubete olan duyarlılığı nedeniyle ve hassas bir ilaçlama yapabilmek için profesyonel ilaçlama düzenleri olan tohum işleme ve ilaçlama fabrikalarında uygulanacak ilaç karışımı hacmi; ekipman tipine, karışıma giren diğer maddelere ve kurutma olanaklarına bağlıdır. Tohum ilaçlama ekipmanı talimatına uyunuz. İlaçlama varilleri ve buna benzer ekipmanlarla yapılacak ilaçlamalarda gerekli su miktarı 15-20 litredir.100 kg tohum için tavsiye edilen ilaç miktarı gerekli miktar suya eklenerek dibe çökmesi beklenir ve sonra iyice karıştırılarak ilaçlamaya hazır hale getirilir. Bu miktar ilaçlı eriyik 3 defada tohuma uygulanır, her defasında karıştırılarak iyi bir kaplama yapılması sağlanı r.

BUĞDAY: Sıvı ilaçlama düzeni olan selektörlerde bir ön deneme ile ideal su miktarı bulunur (Bu miktar 100 kg tohum için 500-800 ml arasında değişir). Bu husus saptandıktan sonra gerekli miktar ilaç gerekli miktar su içerisine konarak ilaçlama yapılır. İlaçlama varili (kaskat) ile ilaçlama yapılacak ise 100 kg tohum için önerilen ilaç miktarı 800-1000 ml suya ilave edilir. Dibe çökmesi beklenir. Sonra iyice karıştırılır. Bir kaç defada ilaçlama variline ilave edilerek her defasında varil çevrilerek homojen bir ilaçlama yapılır.

PATATES: Tohumluk patatesler düz ve sert bir bir zemin üzerine yayılır. 100 kg tohumluk için önerilen ilaç miktarı kova içerisindeki 1-1.5 It suya ilave edilip, ilacın dibe çökmesi beklenir. Sonra iyice karıştırılarak pülverizatöre aktarılır. Önerilen miktar suyun bir kısmı örneğin, 0.5 litresi kovaya bulaşmış veya dibinde kalabilecek ilacın yıkanıp pülverizatöre aktarılması için kullanılır. Tohumluk patatesler düz ve sert zemin üzerine yayılır. Pülverizatöre aktarılan ilaç tohumluk patates üzerine iki defada püskürtülür. İlaçlı suyun yarısı yayılmış tohumlukların üzerine püskürtüldükten sonra tohumluk patatesler kürekle ters yüz edilir. Depoda kalan ikinci kısım ilaç, tohumluk üzerine püskürtülerek ilaçlama tamamlanmış olur. İlaçlamada dikkat edilecek husus su miktarının tohumluğu ıslatacak fakat yere akmayacak miktarda olmasıdır. Tohumluğun cins ve büyüklüğüne göre doz sabit kalmak kaydıyla su miktarı kalibrasyonla yani ölçümlerle bulunmalıdır. ilaçlamadan sonra hemen ekim yapılabileceği gibi tohumlukların nemi çekildikten sonra çuvallanarak veya dökme olarak bir kaç gün bekletilir. Ilaçlama, çuvallama ve dikim yapılırken lastik eldiven giyilmelidir.

MISIR: 100 kg tohum için önerilen miktar ilaç 1.5 litre suya ilave edilir ve iyice karıştırılarak, düz bir zemine yayılmış naylon üzerindeki tohuma yarısı ilave edilerek karıştırılır, sonra diğer yarısı ilave edilir ve tekrar karıştırılır. Aynı işlem kaskat ve ilaçlama bidonları içinde geçerlidir. İlaçlama sonrası tohumlar serilerek havalandırılır. Rutubeti düşürüldükten sonra hemen ekilebilir veya ekim zamanına kadar depolanabilir. Rutubetli olarak depolanırsa rutubet nedeni ile sürme gücü düşer.

KARISABİLİRLİĞİ: Thiram ve Hymexazol terkipli ilaçlarla karıştırılabilir.

8388.52E.09B.7478
/
İnsectisitler
/
Koruma
/
Tek Çekim
2/12
Taksit
2/12
Taksit
2/12
Taksit
2/12
Taksit
2/12
Taksit
2/12
Taksit