Reldan 22 5 Lt.

Aynı gün kargo
Stoktan teslim

RELDAN 22E, organik fosforlu bir bileşim olup kavun, karpuz, bağ ve depolanan bitkilerde zarar yapan çeşitli haşerelere karşı tavsiye edilen geniş spektrumlu bir ilaçtır. RELDAN 22E haşerelere mide, temas ve buhar yolu ile etki eder. RELDAN 22E bağlarda ve diğer yenilen  bitkilerde gayet emniyetli olarak kullanılır.

 Emülsiyon konsantre bir ilaç olan RELDAN 22E suyla kolayca karıştığından, her türlü uygulama alet ve ekipmanı ile uygulanabilir. En iyi sonuca ulaşmak için tavsiye dozunda kullanılması şarttır.

 Karpuz, Kavun ve Domateste yaprakbitleri ile mücadele için Nisan ayından itibaren köşegenler doğrultusunda tarlaya girilerek 3-5 adımda bir bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden tesadüfi olarak birer yaprak koparılır. 20-40 adet yaprakta lupla yapılan sayımlar sonucunda bir yaprağa düşen yaprakbiti sayısı 10-20 adet ise uygulamaya başlamak gerekir.

 Biberde Çiçek tripsi mücadelesinde, küçük yapraklı bitkilerde bir dekardan tesadüfen 5 bitki ve her bitkiden 2’şer yaprak, büyük yapraklı bitkilerde ise 25 bitkiden 1’er yaprak alınır ve binoküler altında trips ergin ve larvaları sayılır. Yine her bitkiden tesadüfen alınan 2’şer çiçek beyaz bir kâğıda silkelenerek düşen trips larva ve erginleri sayılır. Yaprak başına düşen trips sayısı (ergin+larva) küçük yapraklı bitkilerde 10, büyük yapraklı bitkilerde 20 adet ise mücadeleye başlanır.

 Bağ salkım güvesine karşı salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15oC ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2. Dölde 520 gün-derece, 3. dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

 Lahana ’da Lahana kelebeği mücadelesi için kelebek uçuşlarının görülmesinden sonra bitkiler kontrol  edilir, %10 bulaşma varsa bitkilerin her tarafı ilaçla kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır.

 Elma içkurdu mücadelesinde uygulamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yapılır. Elma iç kurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir. Döllere ait ilk uygulama zamanını sağlıklı bir şekilde saptamada ilk larva çıkışlarının belirlenmesi çok önemlidir. Birinci döle karşı iki, ikinci döle karşı bir olmak üzere üç uygulama yapılır.

 Buğdayda Ekin güvesi mücadelesi için en uygun dönem hububat yaprakları içinde beslenmekte olan larva boyunun 2-6 mm olduğu zamandır. Çeşitli nedenlerle ilaçlı mücadele gecikmiş ise larva boyları 7-10 mm olduğunda geç devre uygulaması yapılmalıdır. Bulaşma oranı %20 den fazla olan tarlalar uygulama programına alınır.

 Hububat hortumlu böceğine karşı kimyasal mücadele zamanına karar vermek için erginlerin topraktan ilk çıkışı ve hububat fenolojisi takip edilmelidir. Topraktan kademeli olarak çıkan zararlıya karşı çıkıştan 10 gün sonra (sapa kalkma dönemi) uygulamaya başlanmalıdır.

 Ekin kamburböceği mücadelesinde uygulamaya erken ilkbaharda hububat tarlalarında m2’de ortalama 3 ve daha fazla sayıda larva; veya 15 ve daha fazla sayıda yenik bitki bulunması durumunda karar verilir. Uygulamalar kapama veya nokta şeklinde yüzey uygulaması olarak yapılmalıdır. Birinci döle karşı iki, ikinci döle karşı bir olmak üzere üç uygulama yapılır.

 Şekerpancarında Bozkurt mücadelesine karar verirken, tarlaya köşegenler yönünden girilerek bitki dipleri kontrol edilerek zararlının larvası aranır. Metrekarede 2-3 larva tespit edildiğinde yeşil akşam uygulaması yapılır. İlaçlamaların akşamüzeri serinlikte yapılması tercih edilmelidir.

 Şeftali/Nektarinde Şeftali güvesi mücadelesinde uygulama, eşeysel çekici tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı haftalık 20 adet/tuzak ve ağaç başına 5 adet veya daha fazla bulaşık sürgün görüldüğünde ve meyvelerde ilk larva zararı görülür görülmez uygulama yapılmalıdır.

8388.A61.DE6.4D0D
/
İnsectisitler
/ /
Tek Çekim
2/12
Taksit
2/12
Taksit
2/12
Taksit
2/12
Taksit
2/12
Taksit
2/12
Taksit