SATDOWN 1 LT

Aynı gün kargo
Stoktan teslim

Özellikler

 

İlaç yabancı otların sap ve yapraklarından kolaylıkla emilir ve bitkinin her tarafına taşınır. Yabancı otların gelişmesini engeller ve 2-4 hafta içerisinde ölümlerine neden olur.canavarotunun kontrolü ayçiçeğinin yapraklarından giren ilacınköke ulaşması ve köke tutunmuş olan canavarotunun bünyesine ulaştırması ile olur.

 

İLACIN HAZIRLANMASI

 

İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Gerekli miktarda ilaç başka bir kapta bir miktar suyla iyice karıştırılarak aletin deposuna aktarılır.

BİTKİ ADI KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ
Bezelye Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Çoban çantası (Capsella bursa- pastoris)
Sirken (Chenopodium albüm)
Şeytan elması (Datııra stramonium)
Darıcan (Echinochloa cnıs-galli)
Şahtere (Fumaria officinalis)
Ballıbaba (Lamiıtm amplexicaule)
Çoban değneği (Polygomım aviculare, P convolvıtlus)
Yapışkan otu (Setaria verticillata)
Kuş otu (Stellaria media)
Isırgan otu (Urtica urens)
Yavşan otu (Veronica symbalaria)
Domuz pıtrağı (Xanthium stnımarium)
100 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır
Fasulye Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroffexus)
Çoban değneği (Polygonum aviculare)
Şahtere (Fumaria officinalis. F. cilicia)
Yapışkan otu (Setaria verticillata)
Sirken (Chenopodium albüm )
Şeytan elması (Datura stramonium)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Köpek üzümü (Solanum nignım)
Domuz pıtrağı (Xanthium stnımarium)
100 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır
Soya Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexııs)
Sütlcğcn (Euphorbia herophylla. E.nutans)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Domuz pıtrağı (Xanthium stnımarium)
Yapışkan otu (Setaria verticillata)
125 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır
Yer fıstığı Darıcan (Echinochloa cnıs-galli) 100 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır
Şahtere (Fumaria officinalis)
Yapışkan otu (Setaria verticillata)
Çoban değneği (Polygonum aviculare) 125 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır
Domuz pıtrağı (Xanthium stnımarium)
Fener otu (Physalis angulata)
Yabani hardal (Sinapis arvensis) 100 ml/da Yabancıotlar 2-5 yapraklı dönem- Ayçiçeği 4-10 yapraklı dönem 
Ayçiçeği (IMI ayçiçeği çeşitleri) Kırmız köklü tilki kuruğu (Amaranlhus retrofJexns, A. albus) 120 ml/da Yabancıotlar2- 5 yapraklı dönem — Ayçiçeği 4-6 yapraklı dönem
 Bambul otu (Chrozophora t i net orta)
Sirken (Chenopocliıım urbicıım)
Köpek üzümü (Solanımı nigrıım)
Domuz pıtrağı (Xanthivm strumarium)
Yabani yulaf (Avcna sterili s)
 Şeytan elması (Dalara stramoniıım)
Çakır dikeni (Xanthium spinosıtm)
Sirken (Chenopocliıım albıım ) 130 ml/da Yabanciotlar 2- 5 yapraklı dönem-Ayçiçeği 6-10 yapraklı dönem  
 Demir dikeni (Tribulus terrestris)
Semiz otu (Porlutaca oleracea)
Dancan (lichinochloa crııs-galli)
Canavarotu-Orobanş (Orabanche cemua)
8388.BB2.4EA.76CE
/
Herbisitler
/
Sumi-Agro
/
Tek Çekim
2/12
Taksit
2/12
Taksit
2/12
Taksit
2/12
Taksit
2/12
Taksit
2/12
Taksit