TORTURE 100 EC 0.25 Lt.

2 günde kargo
Stoktan teslim

TORTURE 100 EC

Aktif Madde: 100 g/ L Penconazole

Formulasyon: Emülsiyon Konsantre (EC)

Kullanılacağı Bitki ve Zararlı Organizmalar
Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Bağ*

Bağ küllemesi (Erysiphe necator)

25 ml/100 L su

21 gün

Gül

Gül küllemesi (Sphaerotheca pannosa var. rosae) 25 ml/100 L su 14 gün

Tütün

Tütün külleme (Erysiphe cichoracearum)

35 ml/100 L su

14 gün

Domates (Tarla, Sera)

Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) 50 ml/100 L su 7 gün

Biber (Sera)

Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) 50 ml/100 L su 7 gün

Patlıcan (Sera)

Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) 50 ml/100 L su 7 gün

Hıyar (Sera)

Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) 50 ml/100 L su 7 gün

Çilek

Külleme (Sphaerotheca macularisis f. sp. fragariae) 50 ml/100 L su 7 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

Kullanım Şekli

TORTURE 100 EC uygulamadan kısa süre sonra bitki bünyesine alınarak yapraklara taşınır. Bu sebeple uygulamadan kısa süre sonra yağan yağışlardan etkilenmez.

Bağ küllemesi: 1.Uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde, 2.Uygulama: Çiçekleneme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde, 3.Uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,

4.ve diğer Uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan ürünün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Gül külleme: Yaprak ve tomurcuk oluşumu başladığında ilk uygulama yapılmalıdır. Uygulama sabah serinliğinde rüzgârsız ve yağışsız havalarda yapılmalı ve bitkinin tüm yüzeyi kaplanmalıdır. Kullanılan ürünün etki süresi ve hastalığın seyrine göre 14 gün ara ile uygulamalar tekrarlanabilir.

Tütün külleme: Uygulama yaprağın alt ve üst yüzeyinde ince bir film tabakası oluşturacak şekilde yapılmalıdır. İlk külleme lekeleri görülür görülmez uygulamalara başlanır. Tek uygulama yeterli olabilir. Epidemi devam ederse 2 ve 3. uygulama 7-10 gün ara ile yenilebilir.

Domates (tarla-sera) Patlıcangillerde külleme: Uygulamalar tarla ve serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır. Hastalık ve iklim koşullarının seyrine göre 12-14 gün ara ile uygulama tekrarlanır. Bitkilerin her tarafına kaplayacak şekilde ve havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda yapılmalıdır.

Biber (sera) Kabakgillerde külleme: Uygulamalar serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır. Hastalık ve iklim koşullarının seyrine göre 12-14 gün ara ile uygulama tekrarlanır. Bitkilerin her tarafına kaplayacak şekilde ve havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda yapılmalıdır.

Patlıcan (sera) Patlıcangillerde külleme: Uygulamalar serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır. Hastalık ve iklim koşullarının seyrine göre 12-14 gün ara ile uygulama tekrarlanır. Bitkilerin her tarafına kaplayacak şekilde ve havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda yapılmalıdır

Hıyar (sera) Patlıcangillerde külleme: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya 12-14 gün ara devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 °C’nin üstünde ve orantılı neminde %50’nin altında altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

Çilek külleme: 1.Uygulama: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. 2. ve diğer uygulamalar: Kullanılan ilaçların etki süresi dikkate alınarak enfeksiyon koşulları sona erinceye kadar uygulamalara gerektiğinde 10 gün ara ile devam edilir.

12069.4F4.CE9.8314
/
Fungusitler
/
Astrachem
/
Tek Çekim
2/9
Taksit
2/9
Taksit
2/9
Taksit
2/9
Taksit
2/9
Taksit
2/9
Taksit