YARAVITA™ CALTRAC™160 1 LT

Aynı gün kargo
Stoktan teslim

EC FERTILIZER 

KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ

Garanti edilen içerik:                         W/W 

Suda Çözünür Kalsiyum oksit (CaO) : % 16

Kullanım Şekli

 

UYGULAMA DOZLARI VE ZAMANLARI (YAPRAK UYGULAMASI)

Elma: Tomurcuklar patladığında 0.2 - 0.5 l/da dozlarda uygulanır ve gerekirse çiçeklen menin başlangıcına kadar 7-10 gün aralıklarla tekrarlanır. Çiçek taç yapraklan döküldükten sonra hasattan bir hafta öncesine kadar 7 - 14 gün aralıklarla 0,5 -1 l/da dozlarında düzenli olarak uygulanır.Su oranı. 15-50 l/da.

 

Narenciye: Meyve büyüme başlangıcından hasata kadarki gelişim sürecinde 1 litre /da dozunda 3 uygulama yapılmalıdır. Uygulamalar arasında 10 -14 gün aralıklar olmalıdır. Su oranı 50 - 100 l/da.

 

Kiraz: Çiçek taç yapraklarının dökümünden hasattan bir hafta öncesine kadar 7-14 gün aralıklarla 0,5 - 1,0 l/da dozunda düzenli olarak uygulanmalıdır.

Su oranı: 15-50 l/da.

 

Pamuk: Erken çiçeklenme döneminde 0.5 l/da dozunda. Su oranı 20 l/da

 

Bağ: Meyve oluşumundan itibaren 7-14 gün aralıklarla uygulamalar yapılmalıdır. 0,7 -1.0 l/da dozunda. Su oranı: 50-100 l/da.

 

Kavun (Tarlada yetiştirilen): Erken meyve oluşumundan meyve şişmesine kadar 7-10 gün aralıklarla 3 ile 5 uygulama 0.5 l/da dozunda yapılmalıdır Su oranı: 50 - 100 l/da

 

Sert Kabuklular (Yaprağını dökenler): Çiçek taç yapraklarının dökümünden itibaren 7-14 gün aralıklarla 1 l/da dozunda 2 ile 5 uygulama yapılmalıdır Su oranı: 50 l -100 l/da.

 

Zeytin: Çiçek taç yapraklannın döküldüğü dönemden itibaren hasattan bir hafta öncesine kadar 10 ile 14 gün aralıklarla düzenli uygulamalar yapılmalıdır. 0.5 -1.0 l/da dozunda Su oranı 50 - 100 l/da.

 

Armut: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü dönemden itibaren hasattan bir hafta öncesine kadar 7 ile 14 gün aralıklarla 0.5- 1.0 l/da dozunda düzenli uygulamalar yapılmalıdır. Su oranı: 15-50 l/da.

 

Örtüaltında yetiştirilenler: Maxımum doz 0,5 l/100 l su . Uygulama zamanı için tarlada yetiştirilen ürün baz alınmalıdır. Su oranı: maksimum 100 l/da

 

Çilek (Tarlada yetiştirilen): Sürekli ürün vermeyen çeşitlerde: Çiçeklenme başlangıcından itibaren 1 l/da dozunda 3 uygulama 7-10 gun aralıklarla uygulama tekrarlanmalıdır Sürekli ürün veren çeşitlerde: Toplamda 3 l/da dozundaki oranı 0,5 l/da dozunda 6 ya bölerek uygulamalar yapılmalıdır. Birbirini takip eden uygulamalarda uygulama aralıklan 10 ile 14 günden daha az olmamalıdır. Su oranı: 20 - 60 l/da.

 

Tütün: Fidenin tarlaya dikiminden (3- 4 yapraklı dönemde) 2 ile 3 hafta sonra ve yine 10 gün sonra olmak üzere 0,5 l/da dozunda uygulanmalıdır Su oranı: 3-50 l/da.

 

Domates (Tarlada yetiştirilen): Çok küçük meyvelere doğrudan püskürtmek suretiyle 0.4 l/100 l su dozunda kullanılmalıdır. Maksimum su oranı 100 l/da.

 

Karpuz (Tarlada yetiştirilen): Meyve oluşumu başlangıcında 7 gun uygulama aralıklan ile 0.5 l/da dozunda 2 ile 3 uygulama yapılmalıdır Su oranı: 20 l/da.

 

Toprak veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

8388.91B.042.9782
/
Yaprak Gübreleri
/
Sumi-Agro
/
Tek Çekim
2/12
Taksit
2/12
Taksit
2/12
Taksit
2/12
Taksit
2/12
Taksit
2/12
Taksit