MODERN TARIM http://https://www.moderntrm.com tr-tr noreply@ganipara.com Copyright 2023 Blackjack SC 5 Lt. https://www.moderntrm.com/product/detail/blackjack-sc-5-lt https://www.moderntrm.com/product/detail/blackjack-sc-5-lt
TÜM TARLA BİTKİLERİ, SEBZE, MEYVE, SÜS BİTKİLERİNDE HIZLI GELİŞME, SÜPER KALİTE, SÜPER VERİM İÇİN.

% 15 Sıvı hümik ve fulvik asit içermektedir. 
Asit karakterde olduğundan (pH:4-5) topraktaki demir, çinko, bakır, mangan v.s. gibi iz minarelerin bitki tarafından alınmasını sağlar. 
Tamamen doğal yapıda olup, bitki atıklarının binlerce yılda toprakta parçalanarak oluşturduğu Leonardit’ten elde edilmektedir. 
BLACKJAK hem toprak, hem de yapraktan uygulanabilen yüksek kalitede bir hümik asittir.Dünyada Bir Benzeri Olmayan Humik Asit olan BLACKJAK Hakkında : 
İçerisinde humik ve fulvik asitlerin yanında ulmik asit vardır. Ulmik Asit hormonlar gibi bitki gelişmesini teşvik eder.
Asitliliği (pH) 4-5 civarındadır. Öteki Humik Asitlerin 11-12’dir. Bu nedenle bu Humik Asitler damlama gübresi ile beraber verilince, demir, çinko, mangan, fosfor ve bor gibi gıdaların alımını engeller. BlackJak tam tersi arttırır.
Asitliliği düşük olduğu için damlamadan verilen ilaçlarla karıştığında ilaçları bozmaz. Diğer Humik Asitlerin asitliliği yüksek olduğu için ilaçları bozabilir.
İçinde sodyum olmadığından daha çok besin elementini şelatlar. Alımını arttırır.
Kökleri uyaran maddeler düşük asitte daha iyi çalıştığından BlackJak kullanınca kökler daha iyi uyarılır. Daha iyi çalışır.
Şoklu gelen fidelerin uyanmasında ve köklenmesinde son derece etkilidir. Ayrıca şaşırtılan fidenin strese girmeden hemen tutunmasını sağlar.BLACKJAK TÜM BİTKİLERDE KALİTELİ ve BOL VERİM
KULLANILDIĞI YERLER ve DOZLARI :
BİTKİ ADI DOZLARI
Şeker Pancarı, 
Kırmızı Pancar
TOPRAKTAN
YAPRAKTAN

1 - Geniş toprak uygulaması : 
Toprak ekime hazırlandıktan sonra dekara 400 cc. 
2 - Sıravari - şeri tuygulaması : 
Ekimi takiben dekara 200 cc. Birinci tatbikat ekimden 10-12 hafta sonra dekara 200 cc. dozda; İkinci tatbikat aynı dozda birinci'den 2-3 hafta sonra
Diğer Yumrulu Bitkiler 
(Patates, havuç, Soğan vs)
1 - Geniş toprak uygulaması : 
Toprak ekime hazırlandıktan sonra dekara 400 cc. 
2 - Sıravari - şeri tuygulaması : 
Ekimi takiben dekara 200 cc. Bitkiler 20-25 cm yüksekliğe erişince dekara 50 cc, 15-20 gün sonra 2. tatbikat yapılır.
Tarla Bitkileri: Pamuk, mısır, hububat, ayçiçeği vs.

Sebze : Domates, salatalık, biber, patlıcan, fasulye, kavun, karpuz vs.

Geniş toprak uygulaması ve Sıravari-şerit uygulaması yukarıdaki gibidir.
Damla veya sulama suyuna da dekara 250 cc hesabı ile kullanılır. Sezon boyunca 5-6 kez tekrarlanır.
Şaşırtılan ürünlerde, fidelerin, şaşırtılması esnasında 100 Lt can suyuna 200 cc dozda katılarak fidelere verilir.
Seralarda damla sulamada dekara 500 cc dozda 1 ay ara ile 2-3 defa uygulanır. Bitkiler 20-25 cm. Boya erişince dekara 50 cc. dozda tek başına veya yaprak gübreleri, bitki gelişim düzenleyicileri ve pestisitlere aynı dozda katılarak kullanılır. Gerekirse 20 gün sonra aynı dozda tekrarlanır.
Meyve Bahçeleri :
Yumuşak ve taş çekirdekli meyve ağaçları, Narenciye, Bağ, Zeytin, Fındık, Muz vs.
Vejetatif gelişme başlayınca 10 Lt suya 25 cc karıştırılarak ağaç başına ağacın taç izdüşümüne gelecek şekilde toprağa verilir veya sıvı gübreler, damlama sulama veya sulama katılarak dekara 250 cc dozda uygulanır. Yaprak gübreleri, bitki gelişim düzenleyicileri veya pestisitlere, 100 lt suya 50 cc dozunda katılarak onların uygulamaları esnasında doğrudan yapraklara pülverize edilir.
Tohumların Islatılması
Ufak tohumlar : 100 Kg tohuma 500 cc Blackjak, Tohumların ıslatılmasında kullanılan suya ilave edilir.
İri Tohumlar : 100 Kg tohuma 300 cc Blackjak, Tohumların ıslatılmasında kullanılan suya ilave edilir.

 

]]>
Fri, 24 Mar 2023 09:40:58 +0000
SHIZUKU 600 CC https://www.moderntrm.com/product/detail/shizuku-600-cc https://www.moderntrm.com/product/detail/shizuku-600-cc SHIZUKU
Kategori: BİTKİ KORUMA
Tür: İNSEKTİSİT
Shizuku bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre 23 ve 6 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir.
Etkili madde: 124 g/l Spirotetramat + 31 g/l Abamectin içerir.
Bitki adı Zararlı organizma adı Uygulama Dozu Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Armut
Armut Psillidi
60 ml / 100 L su
21 gün
(Cacopsylla pyri)
Antepfıstığı
Antepfıstığı Psillidi
60 ml / 100 L su
14 gün
(Agonoscena pistaciae)
 
Armutta armut psillidi: Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp, ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başladığı ve sürgünlerin %15’den fazlasında bulaşma görüldüğünde ilaçlama yapılır. Her sürgünde bir birey görüldüğü zaman o sürgün bulaşık kabul edilir.
 
Antepfıstığında antepfıstığı psillidi: Mayıs ayı ortalarından itibaren haftada bir yapılacak sayımlar sonucunda 100 bileşik yaprakta yapılacak sayımlarda bileşik yaprak başına ortalama 20-30 nimf görülmesi, ilk yazlık ergin ve yumurta sayısında belirgin bir artışın kaydedilmesi, konulan yumurtaların birçoğunun açılmış olması, ilk ergin parazitoit çıkışlarının henüz başlamamış olması koşullarına uyularak yapılan tek bir ilaçlama yeterli olmaktadır.
]]>
Fri, 24 Mar 2023 09:34:08 +0000
KİNGSTON 200 SC 200 Ml. https://www.moderntrm.com/product/detail/kingston-200-sc-200-ml https://www.moderntrm.com/product/detail/kingston-200-sc-200-ml Formulasyonu SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre)
Aktif Madde 200 g/l Chlorantraniliprole
 
ARMUT Elma içkurdu (Cydia pomonella) RUHSATLI
12,5 ml / 100 l su (yumurta)
 
14 gün
BAĞ Salkım güvesi (Lobesia botrana) RUHSATLI
15 ml/100 l su (yumurta)
 
3 gün sofralık, 28 gün şaraplık
ELMA Elma içkurdu (Cydia pomonella) RUHSATLI
12,5 ml / 100 l su (yumurta)
 
14 gün
MISIR Mısır koçankurdu (Sesamia spp.) RUHSATLI
15 ml/da (15 gün ara ile 2-3 uygulama)
 
14 gün
MISIR Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis) RUHSATLI 15 ml/da (15 gün ara ile 2-3 uygulama) 14 gün
 
PAMUK Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) RUHSATLI 17,5 ml /da 21 gün
 
PAMUK Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) RUHSATLI 17,5 ml /da 21 gün
 
PATATES Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) RUHSATLI
6 ml / da larva
 
14 gün
ŞEFTALİ Şeftali güvesi (Anarsia lineatella) RUHSATLI
20 ml / 100 l su
 
14 gün
PAMUK Dikenlikurt (Earias insulana) RUHSATLI
20 ml / da
 
21 gün
]]>
Tue, 21 Mar 2023 07:11:37 +0000
KRIPTON 25 EC 1 Lt. https://www.moderntrm.com/product/detail/kripton-25-ec-1-lt-1 https://www.moderntrm.com/product/detail/kripton-25-ec-1-lt-1 Aktif Madde: 25 gr/lt Cyfluthrin, Formulasyon: EC (Emülsiyon konsantre)

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ ZARARLILAR

BİTKİ ADI

ZARARLI ADI

KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ

Hububat

Süne

(Eurygaster spp.)

50 ml/da, 1-3 yaş 4-5 yaş nimf ve yeni nesil ergin

Hububat Hortumlu Böceği

(Pachytychius hordei)

30 ml/da, Larva

Patates

Patates Böceği (Leptinotarsa decemlineata)

50 ml/da, Ergin, nimf

Antep Fıstığı

Fıstık Yaprak Psyllası  (Agonoscena targionii)

20 ml/100 lt su Ergin, nimf

Mısır

Mısır Koçan Kurdu (Sesamia spp.)

75 ml/da, Larva

Mısır Kurdu (Ostrinia nubilalis)

75 ml/da, Larva

Zeytin

Zeytin Kara Koşnili (Saissetia olea)

Zeytin Sineği (Dacus oleae)

Zeytin Güvesi (Prays oleae)

50 ml/100 lt su Larva, Ergin

30 ml/100 lt su Larva

25 ml/100 lt su Larva

Domates

Yaprak Biti (Myzus persicae)

50 ml/100 lt su Nimf, Ergin

Elma

Yaprak Biti (Aphis pomi)

30 ml/100 lt su Nimf, Ergin

Soya

Pamuk Yaprak Kurdu  (Spodoptera littoralis)

150 ml/da

]]>
Thu, 16 Mar 2023 20:14:12 +0000
CHORUS 50 WG 400 Gr. https://www.moderntrm.com/product/detail/chorus-50-wg-400-gr https://www.moderntrm.com/product/detail/chorus-50-wg-400-gr  
 
 
Formulasyonu WG (Suda Dağılabilen Granül)
Aktif Madde %50 Cyprodinil
 
ARMUT Armut karalekesi (Venturia pirina) RUHSATLI
40 g/100 lt su
 
28 gün
KAYISI Çiçek monilyası (Monilinia laxa = Sclerotinia laxa) RUHSATLI 30 gr / 100 lt su 7 gün
 
ELMA Elma karalekesi (Venturia inaequalis) RUHSATLI 40 gr /100 lt su 28 gün
]]>
Wed, 15 Mar 2023 09:34:29 +0000
SANCTUM 1 Lt. https://www.moderntrm.com/product/detail/sanctum-1-lt https://www.moderntrm.com/product/detail/sanctum-1-lt  
 
Formulasyonu EC (Emülsiye Olabilen Konsantre)
Aktif Madde 800 g/l Malathion + 12,8 g/l Gamma-cyhalothrin
 
FINDIK Kahverengi kokarca (Halyomorpha halys) RUHSATLI
100 ml/da ergin
 
14 gün
PAMUK Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) RUHSATLI
100 ml/da larva
 
21 gün
]]>
Wed, 15 Mar 2023 09:26:09 +0000
VANTEX 60 CS 500 cc https://www.moderntrm.com/product/detail/vantex-60-cs-500-cc https://www.moderntrm.com/product/detail/vantex-60-cs-500-cc  
Formulasyonu CS (Kapsül Süspansiyon)
Aktif Madde 60 g/l Gamma-cyhalothrin
 
 
FINDIK Kahverengi kokarca (Halyomorpha halys) RUHSATLI
30 ml/da. Ergin
 
ANTEPFISTIĞI Antepfıstığı gözkurdu (Thaumetopoea solitaria) RUHSATLI
50 ml/100 L. su
ŞEFTALİ Doğu meyvegüvesi (Cydia molesta) RUHSATLI
10 ml/100 L. su
14 gün
PATLICAN (tarla) Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) RUHSATLI
25 ml/da. (Larva)
3 gün
ZEYTİN Zeytin sineği (Bactrocera oleae) RUHSATLI
15
7 gün
ZEYTİN Zeytin güvesi (Prays oleae) RUHSATLI
10 ml/100 L. su (Larva)
7 gün
PAMUK Pamuk bitki tahtakuruları (Lygus spp.; Exolygus gemallatus, Creontiades pallidus, Exolygus pratensis) RUHSATLI
20 ml/da. Nimf ve Ergin
21 gün
PAMUK Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) RUHSATLI
60 ml/da Larva
21 gün
PATATES Patates güvesi (Phthorimaea operculella) RUHSATLI 20 ml/da ergin 7 Gün 1
 
DOMATES Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) RUHSATLI 25 ml / da Larva 3 gün
 
PATATES Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) RUHSATLI 20 ml / da Larva, ergin 7 gün
 
AYVA Elma içkurdu (Cydia pomonella) RUHSATLI 10 ml / 100 l su larva 14 gün
 
ARMUT Elma içkurdu (Cydia pomonella) RUHSATLI 10 ml / 100 l su larva 14 gün
 
BUĞDAY Süne (Eurygaster integriceps) RUHSATLI 7,5 ml/da 1-3, 4-5 dönemi nimf ve yeni ergin 28 gün
 
MISIR Mısır koçankurdu (Sesamia nonagrioides) RUHSATLI 12,5 ml/da 15 gün ara ile 2 ilaçlama 21 Gün
 
ELMA Elma içkurdu (Cydia pomonella) RUHSATLI 10 ml / 100 l su larva 14 gün
 
FINDIK Fındık kurdu (Curculio nucum) RUHSATLI 30 ml / da ergin -
 
BAĞ Salkım güvesi (Lobesia botrana) RUHSATLI 15 ml /100 l su larva 7 Gün
]]>
Wed, 15 Mar 2023 08:57:41 +0000
VANTEX 60 CS 250 cc https://www.moderntrm.com/product/detail/vantex-60-cs-250-cc https://www.moderntrm.com/product/detail/vantex-60-cs-250-cc  
Formulasyonu CS (Kapsül Süspansiyon)
Aktif Madde 60 g/l Gamma-cyhalothrin
 
 
FINDIK Kahverengi kokarca (Halyomorpha halys) RUHSATLI
30 ml/da. Ergin
 
ANTEPFISTIĞI Antepfıstığı gözkurdu (Thaumetopoea solitaria) RUHSATLI
50 ml/100 L. su
ŞEFTALİ Doğu meyvegüvesi (Cydia molesta) RUHSATLI
10 ml/100 L. su
14 gün
PATLICAN (tarla) Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) RUHSATLI
25 ml/da. (Larva)
3 gün
ZEYTİN Zeytin sineği (Bactrocera oleae) RUHSATLI
15
7 gün
ZEYTİN Zeytin güvesi (Prays oleae) RUHSATLI
10 ml/100 L. su (Larva)
7 gün
PAMUK Pamuk bitki tahtakuruları (Lygus spp.; Exolygus gemallatus, Creontiades pallidus, Exolygus pratensis) RUHSATLI
20 ml/da. Nimf ve Ergin
21 gün
PAMUK Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) RUHSATLI
60 ml/da Larva
21 gün
PATATES Patates güvesi (Phthorimaea operculella) RUHSATLI 20 ml/da ergin 7 Gün 1
 
DOMATES Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) RUHSATLI 25 ml / da Larva 3 gün
 
PATATES Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) RUHSATLI 20 ml / da Larva, ergin 7 gün
 
AYVA Elma içkurdu (Cydia pomonella) RUHSATLI 10 ml / 100 l su larva 14 gün
 
ARMUT Elma içkurdu (Cydia pomonella) RUHSATLI 10 ml / 100 l su larva 14 gün
 
BUĞDAY Süne (Eurygaster integriceps) RUHSATLI 7,5 ml/da 1-3, 4-5 dönemi nimf ve yeni ergin 28 gün
 
MISIR Mısır koçankurdu (Sesamia nonagrioides) RUHSATLI 12,5 ml/da 15 gün ara ile 2 ilaçlama 21 Gün
 
ELMA Elma içkurdu (Cydia pomonella) RUHSATLI 10 ml / 100 l su larva 14 gün
 
FINDIK Fındık kurdu (Curculio nucum) RUHSATLI 30 ml / da ergin -
 
BAĞ Salkım güvesi (Lobesia botrana) RUHSATLI 15 ml /100 l su larva 7 Gün
]]>
Wed, 15 Mar 2023 08:50:29 +0000
ISOS 50 WG 400 Gr. https://www.moderntrm.com/product/detail/isos-50-wg-400-gr https://www.moderntrm.com/product/detail/isos-50-wg-400-gr
ISOS 50 WG 400 Gr.
 
 
Formulasyonu WG (Suda Dağılabilen Granül)
Aktif Madde %50 Cyprodinil
 
 
KAYISI Çiçek monilyası (Monilinia laxa = Sclerotinia laxa) RUHSATLI
30 gr / 100 L su
 
7 gün
ELMA Elma karalekesi (Venturia inaequalis) RUHSATLI
40 gr /100 L su
 
28 gün
ARMUT Armut karalekesi (Venturia pirina) RUHSATLI
40 g/100 L su
 
28 gün
ŞEFTALİ Çiçek monilyası (Monilinia laxa = Sclerotinia laxa) RUHSATLI
30 g/100 l su
 
7 gün
]]>
Wed, 15 Mar 2023 08:20:27 +0000
MAKLAIM 5 SG 400 Gr. https://www.moderntrm.com/product/detail/maklaim-5-sg-400-gr https://www.moderntrm.com/product/detail/maklaim-5-sg-400-gr
MAKLAIM 5 SG
 
 
Formulasyonu SG (Suda Çözünen Granül)
Aktif Madde %5 Emamectin benzoate
 
Bitki Adı Zararlı Organizma Dozu Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre
BAĞ Salkım güvesi (Lobesia botrana)
25 g/100 L. su (Larva)
 
7 gün
BİBER (Sera) Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis)
30 g/da.(Larva)
 
7 gün
BİBER (tarla) Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis)
30 g/da.(Larva)
 
7 gün
DOMATES (Sera) Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)
30 g/100 su.(Larva)
 
7 gün
HIYAR (Sera) Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis)
30 g/100 su. (Larva)
 
7 gün
KARANFİL (Kesme karanfil) Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis)
30 g/100 L. su  (Larva)
 
-
KARANFİL (Kesme karanfil) Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)
30 g/100 L. su  (Larva)
 
-
PAMUK Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis)
35 g/da. (Larva)
 
7 gün
PAMUK Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)
40 g/da. (Larva)
 
21 gün
PATLICAN (Sera) Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis)
30 g/100 su. (Larva)
 
7 gün

 

]]>
Mon, 13 Mar 2023 07:57:31 +0000