BİTKİ AKTİVATÖRÜ FLORA-X 600 CC.

2 günde kargo
Stoktan teslim

BİTKİ AKTİVATÖRÜ FLORA-X 600 CC.

 

FONKSİYONLARI

 FLORA-X, içerdiği biyolojik madde sayesinde besin ele-mentlerinin tamamını (biyolojik şelatör) generatif ve vegetatif faaliyetlerin olduğu zamanlarda, yapraklar,gövde,dal ve kök sistemlerı tarafından alınımını sağlayarak bitkinin tüm organlarına dağıtımını sağlayan bir üründür. 

 FLORA-X,tüm bitkilerde herbisit fitotoksitesini azaltan önemli bir ajandır.Eski ve zarar görmüş hücreleri yeniler.Hücre yapısının stabil bir hale gelmesini sağlar,hücre yenilemesi yaparak zarar görmüş aksamları hızla iyileştirir. Hücrelerdeki zararlı ve toksik maddeleri temizleyerek bütün bitkilerde herbisit fitotoksitesini ortadan kaldırır. 

 FLORA-X,bitkilerin bünyesindeki enzimleri yoğun bir şekilde çalıştırır.Bu sayede bitki gelişimi sağlıklı bır şekilde hızlanır. Bitkilerin metabolik  faaliyetlerini  düzenli bir şekilde hızlandırır.Tohumların çimlenme gücünü artırır.Hastalık ve zararlılara karşı mukavemeti atırırır.

 FLORA-X, bitkilerin kök sistemlerini geliştirmesi sonucunda toprak patojenlerine ve zaralılarına karsı bitkiyi daha mukavim bir hale getirir. 

 FLORA-X, kullanılan bitkilerde her sıcaklık ve ışık şiddetinde  fotosentez yapmasını sağladığı için, yoğun bir klorofil sentezi oluşumu sağlar. Bu sayede bitkinin ihtiyacı olan organik maddeleri karşılayarak protein ve karbonhidrat miktarını artırdığı için meyvelerdeki renk, irilik, tat ve kaliteyi azami derecede artırır. 

 FLORA-X, Cryopprotectan etkisiyle bitkileri kurak, sıcak ve don gibi olumsuz etkilere karsı sağlamlaştırır.Tam anlamıyla biostimulant etkiye sahiptir.(-5 dereceye kadar ani ve kısa süreli düşüşlerde bitkinin zarar görmesini engeller)Bitkilerin  şoktan çabuk çıkmasını sağlayarak, oluşan lezyonları, doku generasyonu yaparak iyileştirir. 

 FLORA-X,çiçeklenmeyi artırarak daha fazla meyve tutumu sağlanmış olur.Daha kaliteli iri ve üniform meyveler oluşur. 

 FLORA-X, tüm pestisit ve bitki besin elementleriyle karıştırılabilir.(Yağlarla ve CaO hariç) suyun yüzey gerilimini kırdığı için tam kaplama sağladığından ekstra yayıcı yapıştırıcı kullanılmasına gerek yoktur.Ayrıca uygulanan pestisitlerin alımını kolaylaştırarak etkinliğini artırır. 

 FLORA-X,tamamen çevre dostudur. Pestisit fitotoksitesini önemli ölçüde yok eder. Bu özelliği sayesinde tüm bitkilerde ilaç kalıntısı veya diğer toksik maddelerin kalıntısı azalır.Bitkilerdeki pestisit rezidüsünü engeller.(Bu durum elektron mikroskobunda gözlemlenmektedir.) 

 Daha güçlü kök sistemi teşekkül eder. Bu sayede bitkilerin topraktan yararlanılabilirliği artar. 

 Hastalık ve zararlılara karşı uygulanan pestisitlerle birlikte karışım halinde uygulanırsa; (mildiyö (Plasmopora helianthi Novat.), pas (Pucciniahelianthi Schw.), yaprak lekesi (Alternaria helianthi) ile sap ve tabla çürüklüğü (Sclerotinia scelorotium), kök boğazı çürüklüğü (Sclerotinia scelorotium), Orobanş (Orobanche cumana)vs.) oluşabilecek zararlar minimize edilmiş olur.

 Extrem iklim  koşullarının oluşturacağı zararlar minimum düzeye iner. 

 Yağlık çeşitlerin tanelerindeki yağ asitleri kompozisyonunu düzenleyerek, yüksek oranda kaliteli yağ bulundurmasını sağlar.

 Bitki sapını sağlamlaştırarak yatmaya dayanıklılığı artırır, tabla çapını büyütür  ve buna bağlı olarak daha iri tohumlar oluşur.

 Kullanılmayan yerlere göre % 15-20 verim artışı sağlanmıştır.

8388.2D8.4D6.7E6D
/ /
Lider Tarım
/
Tek Çekim
2/12
Taksit
2/12
Taksit
2/12
Taksit
2/12
Taksit
2/12
Taksit
2/12
Taksit