Sulphur Mills Infertis 15 kg ( Kükürt )

2 günde kargo
Stoktan teslim

İnfertis Nedir?
Yüksek kükürde ihtiyaç duyan ürünler genelde yüksek azot ihtiyacı da olanlardır, çünkü her ikisi de protein ve klorofil oluşumunda yer alır. Bundan dolayı kükürt protrin ve aminoasit sentezi için gereklidir. Bitkilerde kükürt noksanlığı azot eksikliğine çok benzer. Tek farkı kükürt eksikliği azota ters olarak genç yapraklarda gözükür. Eksiklikte gelişim yavaşlar, yaprak çapları küçülür, kloroz ortaya çıkar.

Kükürt eskiden beri yalnızca ph (yüksek) sorunları için kullanılmaktaydı. Bunu yaparken de mikron çapları yüksek ürünleri aylar önceden toprağa karıştırarak zamanla yararlı hale geçmesi beklenmekteydi veya alınımı sınırlı gene çapı yüksek sıvılar kullanılmaktadır. Şu an Hindistan Sulphur Mills ld. firmasının geliştirdiği 1 mikron çaplı nano kükürt sayesinde

hem damlamadan  hem de toprak hazırlığında üstten kullanarak 24 saatte çalışır hale geçmekte bitki tarafından anında alınabilmektedir. Tüm dünyada patentli INFERTIS isimli bu ürün sayesinde ph yüksek olan yerlerde anında müdahale edilebilmekte böylelikle bitkinin fide anından itibaren tüm verilen gübrelerin alınımını sağlamakta, direncini artırmakta ve sağlıklı bir kök gelişimi sağlamaktadır. Kükürt yalnız ph için değil, INFERTIS sayesinde düşük ph’lı topraklarda da az bulunan kükürt bakterilerini 1 mikron çapından dolayı hızlı çoğaltmakta bu da hızlı bir gelişime ve verime yansımaktadır.

Kükürt artık dünyada gübre olarak makro element sayılmakta ve bu yüzden bitkilerin gelişme dönemlerindeki çok yönlü ihtiyaçlarını sağlamaktan ayrı alınımı yüksek INFERTIS sayesinde hasat kalitesinde de çok iyi sonuç vermektedir.

İnfertis Kullanmanın Avantajları

 • Yüksek toprak ph’sının sorun olduğu yerlerde ph’ı düşürür.
 • Gerekli bitki besin elementi olan kükürt, toprak ph’ını düşürerek fosfor, potasyum ve iz elementlerin bitki tarafından alımını kolaylaştırır ve bitki besin elementlerinin etkinliğini artırır.
 • Verim ve kalite tutumunda önemli rol oynar.
 • Kireçliliği azaltır.
 • Tuzluluğu önler.
 • Toprakta antiseptik ve antifungal etki gösterir. Hastalıklara karşı bitkinin direncinin artmasını sağlar.
 • Topraktaki faydalı mikroorganizma faaliyetlerini artırır.

INFERTIS 90’ın Diğer Kükürtlerden Farkı

 • Elementel (toz) kükürt partikül boyutu 100 mikron, jips 125 mikron, bentonitli kükürt partikül boyutu 50-75 mikron olmasına karşın, %90 kükürt içeren INFERTIS 90 partikül boyutu 2-4 mikrondur.
 • Kükürdün sülfata dönüşümü tamamen hızlıdır, bitkiye uygulandıktan sonra 24-48 içerisinde sülfat formuna dönüşerek bitki tarafından alınımı sağlanır.
 • Tüm tarlada hızlı dağılım ve iyi yayılmadan dolayı toprağa ve bitkiye uygulandıktan sonra kükürt çeşitlerine göre en kısa sürede farkını gösterir.
 • Sera naylonunu yakmaz.

,

İnfertis Teknik Özellikleri

INFERTIS 90’ın Teknik Özellikleri

 

 • Sülfat formuna en hızlı mineralizasyona yol açan 2-4 mikronluk küçük partiküllere sahip mikrogranül formunda, %90’lık S formunda elementel kükürttür.
 • Hızlı dağılma, yayılma ve düşük bir dozda bitkiye yarayışlı özelliklere sahip tek kükürt formudur.
 • Fertigasyon (damlama sulama), püskürtme ve ayrıca suda çözünür ve diğer gerekli mikro elementlerle birlikte kullanılabilen tek kükürt formudur.
 • Yüksek/yoğun azot, fosfor, potasyum kullanılan alanlar, yüksek kükürt eksikliği olan topraklar ve kükürt ihtiyacı olan ürün topraklarının sağlığını düzeltir.
 • Kükürt türevlerinin en ekonomik etkiye sahip formudur.
 • Düşük dozda kullanımı onaylanmış tek kükürt formudur.
 • Tüm bitkilerde dekara kullanım miktarı 3kg.
12069.821.E40.1EEE
/ /
Diğer
/
Tek Çekim
2/12
Taksit
2/12
Taksit
2/12
Taksit
2/12
Taksit
2/12
Taksit
2/12
Taksit