LEGATO LENNS 5 LT.

2 günde kargo
Stoktan teslim
 
Formulasyonu SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre)
Aktif Madde 250 g/l Glyphosate asite eşdeğer Glyphosate Isopropylamin Tuzu + 40 g/l Diflufenican
 
 
ELMA Sirken (Chenopodium album) RUHSATLI
400 ml/da
 
Yabancı otların 2-10 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde çıkış sonrası olarak uygulanır.
 
 
ELMA Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) RUHSATLI
400 ml/da
 
Yabancı otların 2-10 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde çıkış sonrası olarak uygulanır.
 
ELMA Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) RUHSATLI
400 ml/da
 
Yabancı otların 2-10 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde çıkış sonrası olarak uygulanır.
 
- 08.02.2019
ELMA Yapışkan ot (Setaria verticillata) RUHSATLI
400 ml/da
 
Yabancı otların 2-10 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde çıkış sonrası olarak uygulanır.
 
ELMA Kuşotu = Serçe dili (Stellaria media) RUHSATLI
400 ml/da
 
Yabancı otların 2-10 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde çıkış sonrası olarak uygulanır.
 
ELMA Demir dikeni (Tribulus terrestris) RUHSATLI
400 ml/da
 
Yabancı otların 2-10 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde çıkış sonrası olarak uygulanır.
 
ELMA Adi yavşan otu (Veronica hederifolia) RUHSATLI
500 ml/da
 
Yabancı otların 2-10 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde çıkış sonrası olarak uygulanır.
 
ELMA Çobandeğneği (Polygonum aviculare) RUHSATLI
500 ml/da
 
Yabancı otların 2-10 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde çıkış sonrası olarak uygulanır.
 
ELMA Ballıbaba (Lamium sp.) RUHSATLI
500 ml/da
 
Yabancı otların 2-10 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde çıkış sonrası olarak uygulanır.
 
ELMA Ebegümeci (Malva neglecta) RUHSATLI
500 ml/da
 
Yabancı otların 2-10 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde çıkış sonrası olarak uygulanır.
 
ELMA Aslan dişi=Karahindiba (Taraxacum officinale) RUHSATLI
500 ml/da
 
Yabancı otların 2-10 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde çıkış sonrası olarak uygulanır.
 
ELMA Labada (Rumex spp) RUHSATLI
500 ml/da
 
Yabancı otların 2-10 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde çıkış sonrası olarak uygulanır.
 
ELMA Çobançantası (Capsella bursa-pastoris) RUHSATLI
500 ml/da
 
Yabancı otların 2-10 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde çıkış sonrası olarak uygulanır.
 
ELMA Üçgül türleri (Trifolium spp.) RUHSATLI
500 ml/da
 
Yabancı otların 2-10 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde çıkış sonrası olarak uygulanır.
 
ELMA Yatık sirken (Chenopodium vulvaria) RUHSATLI
500 ml/da
 
Yabancı otların 2-10 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde çıkış sonrası olarak uygulanır.
ELMA PITRAK (Xanthium macrocarpus ) RUHSATLI
500 ml/da
 
Yabancı otların 2-10 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde çıkış sonrası olarak uygulanır.
 
ELMA Horozibiği (Amaranthus albus) RUHSATLI
500 ml/da
 
Yabancı otların 2-10 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde çıkış sonrası olarak uygulanır.
 
ELMA Duvar kazayağı (Chenopodium murale) RUHSATLI
500 ml/da
 
Yabancı otların 2-10 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde çıkış sonrası olarak uygulanır.
 
 
8.02.2019 ELMA Eşek marulu (Sonchus arvensis) RUHSATLI
500 ml/da
 
Yabancı otların 2-10 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde çıkış sonrası olarak uygulanır.
 
ZEYTİN Semizotu (Portulaca oleracea) RUHSATLI
400 ml/da Çıkış sonrası
 
ZEYTİN Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) RUHSATLI
400 ml/da çıkış sonrası
 
 
ZEYTİN Sirken (Chenopodium album) RUHSATLI
400 ml/da çıkış sonrası
 
ZEYTİN Demir dikeni (Tribulus terrestris) RUHSATLI
400 ml/da çıkış sonrası
 
ZEYTİN Kanyaş (Sorghum halepense) RUHSATLI
400 ml/da çıkış sonrası
 
ZEYTİN Bozot (Heliotropium europeum) RUHSATLI
400 ml/da çıkış sonrası
 
ZEYTİN Köpek üzümü (Solanum nigrum) RUHSATLI
400 ml/da çıkış sonrası
 
BAĞ Bozot (Heliotropium europeum) RUHSATLI
400 ml/da
 
Yabancı otların aktif büyüme dönemine uygulanır. 
 
BAĞ Semizotu (Portulaca oleracea) RUHSATLI
400 ml/da
 
Yabancı otların aktif büyüme döneminde uygulanır.
 
BAĞ Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) RUHSATLI
400 ml/da
 
Yabancı otların aktif büyüme döneminde uygulanır.
 
BAĞ Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon) RUHSATLI
400 ml/da
 
yabancı otların aktif büyüme döneminde uygulanır.
 
BAĞ Kanyaş (Sorghum halepense) RUHSATLI
400 ml/da
 
Yabancı otların aktif büyüme döneminde uygulanır.
 
 
BAĞ Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) RUHSATLI
400 ml/da
 
yabancı otların aktif büyüme döneminde uygulanır.
 
 
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR Kırmızı çiçekli ballıbaba (Lamium purpureum) RUHSATLI
700 ml/da
 
Çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
 
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon) RUHSATLI
700 ml/da
 
Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
 
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR Güneş sütleğeni (Euphorbis helioscopia) RUHSATLI
450 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
 
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR Gelincik (Papaver rhoeas) RUHSATLI
700 ml/da
 
Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR Yabani turp (Raphanus raphanistrum) RUHSATLI
450 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR Kıvırcık labada (Rumex crispus) RUHSATLI
700 ml/da
 
Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
 
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) RUHSATLI
700 ml/da
 
Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
24.07.2014
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR Tarla köpek papatyası (Anthemis arvensis) RUHSATLI
450 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
 
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR Şahtere = Hakiki şahtere (Fumaria officinalis) RUHSATLI
450 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides) RUHSATLI
450 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
 
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR KAMIŞ (Phragmites austrialis) RUHSATLI
700 ml/da
 
Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) RUHSATLI
700 ml/da
 
Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR Eşek marulu (Sonchus arvensis) RUHSATLI
700 ml/da
 
Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
 
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR Kaba fiğ = Koca fiğ (Vicia narbonensis) RUHSATLI
450 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
 
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR Koyungözü Papatya (Bellis perennis) RUHSATLI
450 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
 
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR Adi salkım otu (Poa trivialis) RUHSATLI
450 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
 
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR Püsküllü çayır (Bromus tectorum) RUHSATLI
450 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR Kekre (Acroptilon repens) RUHSATLI
450 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR Sirken (Chenopodium album) RUHSATLI
700 ml/da
 
Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR Isırgan otu (Urtica urens) RUHSATLI
700 ml/da
 
Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR Yabani havuç (Daucus carota) RUHSATLI
450 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR Kuşotu = Serçe dili (Stellaria media) RUHSATLI
450 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
24.07.2014
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR Yabani tere (Cardaria draba) RUHSATLI
450 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
24.07.2014
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR ORTANCA SİNİR OTU (Plantago media) RUHSATLI
700 ml/da
 
Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR Adi yavşan otu (Veronica hederifolia) RUHSATLI
450 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR Yatık boya kökü (Asperugo procumbens) RUHSATLI
450 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR Dil kanatan = Yapışkan otu (Galium aparine) RUHSATLI
450 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR İTALYAN ÇİMİ (Loium multiflorum) RUHSATLI
700 ml/da
 
Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR Dikenli yabani marul (Lactua serriola) RUHSATLI
450 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR Yabani yulaf (Avena fatua) RUHSATLI
450 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR Topak boynuz otu (Cerastium glomeratum) RUHSATLI
450 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR Ballıbaba (Lamium amplexicaule) RUHSATLI
450 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR TAVŞAN SALATASI (Lapsana communis) RUHSATLI
450 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR HEZARAN (Delphinium consolida) RUHSATLI
450 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR Kokarot (Bifora radians) RUHSATLI
450 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR Köygöçüren (Cirsium arvense) RUHSATLI
700 ml/da
 
Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR Yabani hardal (Sinapis arvensis) RUHSATLI
700 ml/da
 
Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR Çobançantası (Capsella bursa-pastoris) RUHSATLI
450 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
24.07.2014
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR Kanarya otu = İmam kavuğu (Senecio vulgaris) RUHSATLI
450 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR Saka dikeni (Carduus pycnocephalus) RUHSATLI
450 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR Tarla düğün çiçeği (Ranunculus arvensis) RUHSATLI
450 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
24.07.2014
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR Dönbaba (Erodium cicutarium) RUHSATLI
700 ml/da
 
Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR Adi fiğ = Yabani fiğ (Vicia sativa) RUHSATLI
450 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR Japon bromu (Bromus japonicus) RUHSATLI
450 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR Tavşanbıyığı = Salkım otu (Poa annua) RUHSATLI
450 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
 
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR Doğu ballıbabası (Wiedemannia orientalis) RUHSATLI
450 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR İmam pamuğu (Abutilon theophrastii) RUHSATLI
450 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
 
TURUNÇGİLLER Köpek üzümü (Solanum nigrum) RUHSATLI
400 ml/da Yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
 
TURUNÇGİLLER Benekli darıcan (Echinocloa colonum) RUHSATLI
400 ml/da Yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
TURUNÇGİLLER Sürünücü horoz ibiği (Amaranthus blitoides) RUHSATLI
400 ml/da Yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
 
TURUNÇGİLLER Semizotu (Portulaca oleracea) RUHSATLI
400 ml/da Yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
 
TURUNÇGİLLER Yapışkan ot (Setaria verticillata) RUHSATLI
400 ml/da Yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
 
TURUNÇGİLLER Kanyaş (Sorghum halepense) RUHSATLI
400 ml/da Yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
25.06.2014
TURUNÇGİLLER Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon) RUHSATLI
400 ml/da Yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
TURUNÇGİLLER Darıcan (Echinochloa crus-galli) RUHSATLI
400 ml/da Yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
TURUNÇGİLLER Dikenli yabani marul (Lactua serriola) RUHSATLI
400 ml/da Yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
TURUNÇGİLLER Demir dikeni (Tribulus terrestris) RUHSATLI
400 ml/da Yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde
 
 
12069.6DE.867.43F3
/
Herbisitler
/
Adama
/
  • 12069.6DE.867.43F3
  • Stokta var
Tek Çekim