Agri Sciences

  Formulasyonu SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) Aktif Madde 200 g/l Cyflumetofen   PATLICAN (Sera)…
  Formulasyonu DF (Kuru Akışkan) Aktif Madde %35 Metalik bakıra eşdeğer bakır hidroksit   ZEYTİN Zeytinlerde…
    Formulasyonu SL (Suda Çözünen Konsantre) Aktif Madde 480 g/l Glyphosate Isopropylamin Tuzu…
    Formulasyonu SL (Suda Çözünen Konsantre) Aktif Madde 480 g/l Glyphosate Isopropylamin Tuzu…
    Formulasyonu EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) Aktif Madde 245 g/l Myclobutanil   BAĞ Bağ küllemesi…
  Formulasyonu SG (Suda Çözünen Granül) Aktif Madde %50 Flonicamid     ŞEFTALİ Şeftali…
  Formulasyonu SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) Aktif Madde 240 g/l Bifenazate     BAĞ…
AGRİ MOBO  Bitki tarafından kolayca alınır ve besin eksikliklerini giderir Tüm ürünlerde kullanın,…
Formulasyonu WP (Islanabilir Toz) Aktif Madde %80 Thiram SOĞAN Soğan sürmesi (Urocystis cepulae = Urocystis culchici)…
  Formulasyonu WP (Islanabilir Toz) Aktif Madde %50 Captan     KİRAZ, VİŞNE, ŞEFTALİ Çiçek…
  Formulasyonu WG  Aktif Madde %80 Fosetyl-Al   AYVA Ateş yanıklığı (Erwinia amylovora) RUHSATLI 400…
Aktif Madde 400 g/l Phosphorous Acid (mono ve di-potasyum tuzları
240 g/l Spiromesifen
DAR YAPRAKLI OT İLACI
Aktif Madde %20 Pyridaben
Aktif Madde 18 g/l Abamectin
Aktif Madde 18 g/l Abamectin
Aktif Madde 18 g/l Abamectin
Aktif Madde 300 g/l Pyrimethanil
Aktif Madde 360 g/l Hymexazole