Agri Sciences

  Formulasyonu SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) Aktif Madde 240 g/l Bifenazate     BAĞ…
AGRİ MOBO  Bitki tarafından kolayca alınır ve besin eksikliklerini giderir Tüm ürünlerde kullanın,…
Formulasyonu WP (Islanabilir Toz) Aktif Madde %80 Thiram SOĞAN Soğan sürmesi (Urocystis cepulae = Urocystis culchici)…
  Formulasyonu WP (Islanabilir Toz) Aktif Madde %50 Captan     KİRAZ, VİŞNE, ŞEFTALİ Çiçek…
  Formulasyonu WG  Aktif Madde %80 Fosetyl-Al   AYVA Ateş yanıklığı (Erwinia amylovora) RUHSATLI 400…
Aktif Madde 400 g/l Phosphorous Acid (mono ve di-potasyum tuzları
240 g/l Spiromesifen
DAR YAPRAKLI OT İLACI
Aktif Madde %20 Pyridaben
Aktif Madde 18 g/l Abamectin
Aktif Madde 18 g/l Abamectin
Aktif Madde 18 g/l Abamectin
Aktif Madde 300 g/l Pyrimethanil
Aktif Madde 360 g/l Hymexazole
Aktif Madde 100 g/l Penconazole
Aktif Madde 100 g/l Penconazole
Aktif Madde 250 g/l Difenoconazole
Aktif Madde 400 g/l Phosphorous Acid (mono ve di-potasyum tuzları
Aktif Madde 65,82 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakır sülfat
Aktif Madde 282 g/l Azoxystrobin + 109 g/l Metalaxyl-M