Agrotez

Formulasyonu SL (Suda Çözünen Konsantre) Aktif Madde 480 g/l Ethephon   PAMUK RUHSATLI 300 ml/da  …
  Formulasyonu WG (Suda Dağılabilen Granül) Aktif Madde %50 Flonicamid   BİBER (Sera) Şeftali yaprakbiti…
75 g/l Indoxacarb + 18 g/l Abamectin
Aktif Madde: 25 gr/lt Cyfluthrin, Formulasyon: EC (Emülsiyon konsantre) KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ…
ISOS 50 WG 400 Gr.     Formulasyonu WG (Suda Dağılabilen Granül) Aktif Madde %50 Cyprodinil    …
  Formulasyonu SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) Aktif Madde 200 g/l Tebuconazole + 120 g/l Azoxystrobin…
  Formulasyonu SL (Suda Çözünen Konsantre) Aktif Madde 10 g/l Forchlorfenuron   KİVİ RUHSATLI…
75 g/l Indoxacarb + 18 g/l Abamectin
Daha kaliteli iri ve üniform meyveler oluşur.