Amarko

PİKALİN  Potasyum Fosfit olup, anhidrid şelatı ile bitkide çok hızlı reaksiyon gösteriyor.  Potassıum…