Amc

Formülasyonu: Süspansiyon Konsantre (SC) Formulasyonu SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) Aktif…
Aktif Madde: 500 gr/L 8-hydroxyquinoline sulphate Formülasyonu: Suda Çözünen Konsantre (SL)…