BANEM

DRİPKEY FLOWMİX Formülasyon ve İçerik Suda Çözünür Bor (B) % 2 Suda Çözünür…
Formülasyon ve İçerik Toplam Azot (N) % 5 Üre Azotu (NH 2 -N) % 5 Suda Çözünür…
Formülasyon ve İçerik   20.20.20 + TE 10.40.10 + TE 16.8.24 + TE 20.10.20 + TE 3.37.37 + TE…
Formülasyon ve İçerik   20.20.20 + TE 10.40.10 + TE 16.8.24 + TE 20.10.20 + TE 3.37.37 + TE…
Formülasyon ve İçerik   20.20.20 + TE 10.40.10 + TE 16.8.24 + TE 20.10.20 + TE 3.37.37 + TE…
Formülasyon ve İçerik   20.20.20 + TE 10.40.10 + TE 16.8.24 + TE 20.10.20 + TE 3.37.37 + TE…
Formülasyon ve İçerik   20.20.20 + TE 10.40.10 + TE 16.8.24 + TE 20.10.20 + TE 3.37.37 + TE…
Formülasyon ve İçerik Organik Madde % 40 Toplam Humik+ Fulvik Asit % 26 Organik Karbon % 17 Toplam Azot (N)…
Klor dioksit ile dezenfeksiyon nasıl işler? Bakteriyel hücrelerdeki organik yapıdaki maddeler klor dioksit…
DRİPKEY SALTLESS PLUS Topraktaki klor, bikarbonat ve karbonat gibi tuzluluğa neden olan maddeleri topraktan uzaklaştırır.…