HEKTAŞ

  Formulasyonu WG (Suda Dağılabilen Granül) Aktif Madde %50 Flonicamid   BİBER (Sera) Şeftali yaprakbiti…
Formulasyonu SP (Suda Çözünen Toz) Aktif Madde %20 Acetamiprid   DOMATES (tarla) Tütün beyazsineği…
Tükendi
Aktif Madde %76 Ziram
  Formulasyonu EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) Aktif Madde 18 g/l Abamectin   ARMUT Armut psillidi (Cacopsylla…
ktif Madde: 12,5 g/l Fludioxonil + 5 g/l Metalaxyl   Formulasyon: Süspansiyon konsantre (SC)   Özellikler:…
  HEKTAŞ BORDO BULAMACI  20WP   HAZIRLANMASI: İlaçlama tankının deposu yarısına kadar su…
Arrivo® 25 EC 1 LT Aktif Madde: 250 gr/lt Cypermethrin Formulasyon: EC (Emülsiyon konsantre) Özellikler:…