PİLATİN KİMYA

Captan %50w/w KULLANILACAĞI   BİTKİ VE  zararlı organizmalar: BİTKİ ADI     ZARARLI…
Memelilere düşük toksisiteli
Formulasyonu WDG (Suda Dağılabilen Granül) Aktif Madde % 80 Kükürt            Organizma…