Fırsat Ürünler

Bellis® Fungisit Bahçeden tüketiciye tam sağlık… WG formülasyonda ve iki farklı kimyasal…
240 g/l Spiromesifen
BUĞDAY Adi yavşan otu (Veronica hederifolia) RUHSATLI 300 ml/da Çıkış öncesi BUĞDAY Ballıbaba (Lamium…
ktif Madde: 12,5 g/l Fludioxonil + 5 g/l Metalaxyl   Formulasyon: Süspansiyon konsantre (SC)   Özellikler:…
Formulasyonu SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) Aktif Madde 75 g/l Fluxapyroxad + 50 g/l Difenoconazole  …
Meyve bahçelerinde bir uygulama ile sezon boyu yabancı ot kontrolü
Formulasyonu CS (Kapsül Süspansiyon) Aktif Madde 450 g/l Pendimethalin   BUĞDAY  Adi yavşan otu (Veronica…
  Formulasyonu DC (Disperse Olabilen Konsantre) Aktif Madde 186 g/l Acetamiprid + 124 g/l Pyriproxyfen   PAMUK…