Yeni Ürünler

Ekinler, çiftçiler ve çevre için en verimli gübreyi yapmak için stabilize mineral…
Salyangoz ve Sümüklü Böcek Mücadelesi İçin Verilen dozdaki peletler akşamüzeri salyangoz…
Kontak ve sistemik etkilidir.
ENTEC® Solub 21 Tüm bitkilerde damlama ve yağmurlama ile uygulanabilecek ideal DMPP İnhibitörlü Amonyum…
Formulasyonu CS (Kapsül Süspansiyon) Aktif Madde 450 g/l Pendimethalin   FASULYEÇatalotu (Digitaria…
Ferrino G02 35mm Akülü Budama Makası Sensörlü 21V 2.0Ah Ürün Durumu: Sıfır, Orjinal Kutusunda…
  Formulasyonu SL (Suda Çözünen Konsantre) Aktif Madde 3 g/l Sodium para nitropheonolate + 2 g/l Sodium…
%70 Thiophanate-methyl
Fluopyram+ 250 g/l Trifloxystrobin
240 g/l Spiromesifen
Aktif Madde Detay 136 G/L METALİK BAKIRA EŞDEĞER BAKIR HİDROKSİT + 136 G/L METALİK BAKIRA EŞDEĞER BAKIR OKSİKLORİD…
Aktif Madde Detay 136 G/L METALİK BAKIRA EŞDEĞER BAKIR HİDROKSİT + 136 G/L METALİK BAKIRA EŞDEĞER BAKIR OKSİKLORİD…
530 g/l Propamocarb + 310 g/l Fosetyl
Fluopyram+ 250 g/l Trifloxystrobin
100 g/l Buprofezin + 20 g/l Lambda-cyhalothrin
“ Özel içerikli bio-stimülant ve aktivatör''
“ Özel içerikli bio-stimülant ve aktivatör''
“ Özel içerikli bio-stimülant ve aktivatör''
“ Özel içerikli bio-stimülant ve aktivatör''
“ Özel içerikli bio-stimülant ve aktivatör''
“ Özel içerikli bio-stimülant ve aktivatör''
“ Özel içerikli bio-stimülant ve aktivatör''