Alion SC 500 100 cc

2 günde kargo
Stoktan teslim

ÖZELLİKLER:

  • Meyve bahçelerinde bir uygulama ile sezon boyu yabancı ot kontrolü
  • Daha geniş etki spektrumuyla birçok dar ve geniş yapraklı yabancı ota karşı mükemmel etki
  • Yeni ve farklı bir etki mekanizmasıyla diğer herbisitlere direnç kazanmış yabancı otlara karşı yüksek etki
  • Daha az ilaçlama ve daha az masraf.

ÜRÜN GRUBU

  • Herbisit

ETKİLİ MADDE

  • 500 g/l Indaziflam

FORMÜLASYON

  • SC ( Süspansiyon Konsantre)

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ

  • 100 ml
 

KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı Yabancı Otlar Kullanma Dozu ve Dönemi

Turunçgil

Melez horoz ibiği (Amaranthus hybridus)

Sürünücü horoz ibiği (Amaranthus blitoides)

Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Semizotu (Portulaca oleracea)

Demir dikeni (Tribulus terrestris)

Benekli sütleğen (Euphorbia nutans)

Kanarya otu (Senecio vernalis)

K. yabani yulaf (Avena sterilis  )

Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Şifa otu (Erigeron canadensis)

Serçe dili (Stelleria media)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

10 ml / da

(Çıkış öncesi)

Bağ*

Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Sirken (Chenopodium album)

Semizotu (Portulaca oleracea)

İt üzümü (Solanum nigrum)

Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

Şahtere (Fumaria officinalis)

Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)

10 ml / da

(Çıkış öncesi)

Elma

Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Semizotu (Portulaca oleracea)

Sirken (Chenopodium album)

Darıcan (Echinocloa colonum )

Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Dikenli yabani marul (Lactuca serriola)

Eşek marulu (Sonchus asper)

Yabani bamya (Hibiscus trionum)

Şifaotu (Erigeron canadensis)

10 ml / da

(Çıkış öncesi)

Şeftali

Sirken (Chenopodium album)

Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Yabani bamya (Hibiscus trionum)

Şifa otu (Erigeron canadensis)

Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Eşek marulu (Sonchus arvensis)

10 ml / da

(Çıkış öncesi)

Armut

Sirken (Chenopodium album)

Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

Yabani bamya(Hibiscus trionum)

Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Şifa otu (Erigeron canadensis)

İtalyan çimi(Lolium multiforum)

Serçe dili (Stelleria media)

Turna gagası (Geranium dissectum)

10 ml / da

(Çıkış öncesi)

Kiraz

İtalyan çimi (Lolium multiforum)

Yabani yulaf (Avena sterilis  )

Serçe dili (Stelleria media)

Turna gagası (Geranium dissectum)

Ballıbaba (Lanium amplexicaule)

Sirken (Chenopodium album)

Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Darıcan (Echinocloa colonum )

Çoban çantası (Capsella bursa pastoris)

Semizotu (Portulaca oleracea)

Şahtere (Fumaria officinalis)

10 ml / da

(Çıkış öncesi)

Zeytin

Sirken (Chenopodium album)

Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Eşek marulu (Sonchus asper)

Darıcan (Echinocloa colonum )

Semizotu (Portulaca oleracea)

10 ml / da

(Çıkış öncesi)

 

Not: Alion SC 500; turunçgil, bağ, elma ve şeftalide dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı çıkış öncesi (pre-emergence) olarak uygulan- ması gereken bir herbisittir. Bağlarda 5 yaş, diğer ruhsatlı ürünlerde 3 yaş ve üzeri bitkilerin olduğu bahçelerde kullanılmalıdır.

(*) Bağ alanlarında yalnızca dormant (uyku) döneminde kullanılır. Gözler uyandıktan sonra kullanılmamalıdır.

İLACIN HAZIRLANMASI VE KULLANIMI

Önce gereken miktar ilaç, içinde bir miktar su bulunan temiz bir kovaya karıştırılarak ilave edilir. Hazırlanan ka- rışım yarıya kadar su dolu ilaçlama tankına karıştırılarak boşaltılır. Daha sonra ilaçlama tankına gereken miktar su ilave edilerek tekrar karıştırılır.

İlaçlamadan beklenen yüksek etkinin alınabilmesi için tarla tesviye edilerek toprak yüzeyi keseksiz, düz ve iyi hazırlanmış olmalıdır. ALION birçok toprak tipinde kullanılabilen bir herbisittir. Ancak toprak tipi kumlu sınıfına giren ve %20’den fazla çakıl içeren toprak tiplerine sahip alanlarda kullanılması önerilmemektedir.  İlaçlama rüzgarsız ve sakin bir havada, dekara 30-40 litre su gidecek şekilde yapılmalıdır. ALION toprağa uygulanan bir herbisittir. Birçok toprak herbisiti gibi toprakta yeterli nemin olması ilacın etkinliğini artırır. Bu nedenle uygu- lamaların yağışlı dönemlerde yapılması ilacın etkinliği açısından önemlidir. Yeterli sulama yapılmayan alanlarda en uygun uygulama zamanı ekim-haziran ayları arasında kalan dönemdir. ALION kullanılan bahçelerde ara tarımı yapılmamalıdır. ALION uygulanmış alanlara uygulamadan sonra 2 yıl içinde başka bir ürün ekilmemelidir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Glyphosate terkipli ilaçlarla karıştırılabilir.

12069.632.057.248E
/
Herbisitler
/
Bayer
/
  • 12069.632.057.248E
  • Stokta var
Tek Çekim